İdari Kadro
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ad Soyad
: Halil KARAMÜDÜROĞLU
Görev
: Fakülte Sekreteri
Telefon
: +90 352 437 32 06 | Dahili :37005
E-Posta
: hkaramuduroglu@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Ad Soyad
: Ramazan BENZER
Görev
: Taşınır Kayıt Kont. Yetkilisi
Telefon
: +90 352 207 66 66 | Dahili : 37008
E-Posta
: rbenzer@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Ad Soyad
: Jale TAŞ
Görev
: Dekan Özel Kalemi
Telefon
: +90 352 207 66 66 | Dahili : 37000-37001
E-Posta
: jaletas@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Ad Soyad
: Esra ÇÜRÜKTAŞ
Görev
: Personel ve İdari İşler
Telefon
: +90 352 207 66 66 | Dahili : 37006
E-Posta
: esracuruktas@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Ad Soyad
: Nafiye ÇUHADAR
Görev
: Yazı İşleri
Telefon
: +90 352 207 66 66 | Dahili : 37006
E-Posta
: nafiyecukadar@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Ad Soyad
: Hakan ERDEM
Görev
: Satın Alma ve Dön. Ser. İşl. Birimi
Telefon
: +90 352 207 66 66 | Dahili : 37009
E-Posta
: hakanerdem@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Ad Soyad
: Menekşe KİNAY
Görev
: Muhasebe Birimi
Telefon
: +90 352 207 66 66 | Dahili : 37011
E-Posta
: mkinay@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Ad Soyad
: Hakan ASLAN
Görev
:
Telefon
: +90 352 207 66 66 | Dahili : 37016
E-Posta
: hakanaslan@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Ad Soyad
: Yusuf ŞAHİN
Görev
: Pedagojik Formasyon Birimi
Telefon
: +90 352 207 66 66 | Dahili : 37020
E-Posta
: sahinyusuf@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Ad Soyad
: Sırma TEKİN
Görev
: Türkçe Eğitimi ve Sosyal Bilimler - Temel Eğitim - Özel Eğitim -Bölüm Sekreteri
Telefon
: +90 352 207 66 66 | Dahili : 37030
E-Posta
: temelegitim@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Ad Soyad
: Gülnaz ERCAN
Görev
: Matematik ve Fen Bilgisi - Bölüm Sekreteri
Telefon
: +90 352 207 6666 Dahili: 37104
E-Posta
: matfenbol@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Ad Soyad
: Demet ATICI
Görev
: Yabancı Diller - Eğitim Bilimleri - Bölüm Sekreteri
Telefon
: +90 352 207 66 66 | Dahili : 37350
E-Posta
: yabdilbol@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Ad Soyad
: Büşra AYVAZ
Görev
: Kütüphane Memuru
Telefon
: +90 352 207 66 66 | Dahili : 37009
E-Posta
: busraayvaz@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Ad Soyad
: Sena Nur KALKAN
Görev
: Kalite ve Akreditasyon Birimi
Telefon
: +90 352 207 6666 Dahili: 37017
E-Posta
: senanurkalkan@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Ad Soyad
: Hacı ALDEMİR
Görev
: Destek Personeli
Telefon
: +90 352 207 66 66 | Dahili : 37012
E-Posta
: hacialdemir@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Ad Soyad
: Sinan BEYHUN
Görev
: Destek Personeli
Telefon
: +90 352 207 66 66 | Dahili : 37012
E-Posta
: XXXX@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Ad Soyad
: Nadir GENÇTÜRK
Görev
: Destek Personeli
Telefon
: +90 352 207 66 66 | Dahili : 37012
E-Posta
: nadir.gencturk@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Ad Soyad
: Mustafa YILMAZ
Görev
: Destek Personeli
Telefon
: +90 352 207 66 66 | Dahili : 37012
E-Posta
: XXXX@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Ad Soyad
: Halil DİLCİ
Görev
: Destek Personeli
Telefon
: +90 352 207 66 66 | Dahili : 37012
E-Posta
: XXXX@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Ad Soyad
: Dilek TAŞKIN
Görev
: Destek Personeli
Telefon
: +90 352 207 66 66 | Dahili : 37012
E-Posta
: XXXX@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı