Fakülte Tanıtımı

Fakültemiz;

Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 08 Şubat 2002 tarihinde kurulmuştur. Eğitim Fakültesinin alt yapısını oluşturan Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nün geçmişi 1985 yılına kadar uzanmaktadır. Üniversitemizin sahip olduğu geniş fiziki mekân olanakları sayesinde bu Fakültemize Kayseri Merkez Kampusunda çağdaş ortamda eğitim-öğretim yapılabilecek nitelikte bina ve dershaneler tahsis ve tanzim edilmesini sağlamıştır. Fakültemiz tam donanımlı ve etkileşimli akıllı yazı tahtalı 34 lisans ve 6 yüksek lisans sınıfı olmak üzere toplam 40 derslik, 2 çok amaçlı derslik, 1 drama sınıfı, 3 fen bilgisi laboratuvarı, 3 bilgisayar laboratuvarı, 150 kişilik seminer salonu, 250 kişilik konferans salonu, 12,169 adet kitap ve dergi bulunan kütüphanesi ile öğrencilerimize hizmet vermektedir.

Eğitim Fakültesinde;

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Temel Eğitim Bölümü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü ve Eğitim Bilimleri Bölümlerinin öğrenim süreleri 4 yıldır. Yabancı Diller Eğitimi Bölümünün öğrenim süresi ise 1 yılı hazırlık olmak üzere toplam 5 yıldır. Fakültemizde toplam 6 bölüm ve bu bölümlere bağlı 13 anabilim dalı bulunmaktadır.

Derslikler;

Fakültemizde; 100-üzeri kişi kapasiteli 3 adet derslik, 76-100 kişi kapasiteli 4 adet derslik, 51-75 kişi kapasiteli 20 adet derslik, 0-50 kişi kapasiteli 13 adet derslik , 1 adet drama sınıfı ve çok amaçlı 2 sınıf bulunmaktadır. Ayrıca tüm dersliklerde internet bağlantılı bilgisayar ve projektör mevcut olup dersler bilgisayar destekli olarak yürütülmektedir.


 Bilgisayar Laboratuvarları;

Fakültemizde 0-50 kişilik kapasiteli 3 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca bilgisayar laboratuvarlarında internet bağlantılı bilgisayar ve projektör mevcut olup dersler bilgisayar destekli olarak yürütülmektedir.Fen Bilgisi Laboratuvarı;

Fakültemizde 0-50 kişilik kapasiteli 3 adet Fen Bilgisi Laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca Fen Bilgisi Laboratuvarlarında internet bağlantılı bilgisayar ve projektör mevcut olup dersler bilgisayar destekli olarak yürütülmektedir.

Konferans ve Toplantı Salonları;

Fakültemizde; 151-250 kişi kapasiteli 1 adet konferans salonu, 101-150 kişi kapasiteli 1 toplantı salonu ve 1-50 kişi kapasiteli 2 adet toplantı salonu bulunmaktadır. Ayrıca tüm toplantı salonları internet bağlantılı bilgisayar ve projektör mevcut olup toplantılar bilgisayar destekli olarak yürütülmektedir.

Kütüphane;

Fakültemizde 1 adet okuma ve kütüphanemiz olup, 12.169 adet kaynak kitap bulunmaktadır. Ayrıca Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi kampüs yerleşkesinde ve uzaktan erişim ile hizmet vermektedir.

Eğitim Fakültesi Kütüphanesi

Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi