Öğretmenlik Uygulamaları

Uygulama Süreçleri Değerlendirme Formları

Akademisyen

Öğretim Elamanı Öğretmenlik Uygulaması I ve II dersi: https://forms.gle/Q8XZoNWyuY6tDDM2A

Öğretim Elemanı RPD uygulama dersleri için: https://forms.gle/tPwqzdWwdPSUnHHv8

Öğrenci

Öğretmen Adayı Öğretmenlik Uygulaması I ve II dersi: https://forms.gle/aEXjyqp1yWEBfa978

Danışman Adayı Rehberlik Uygulamaları: https://forms.gle/TUxuFB5Srnb2YFEDA

Uygulama Öğretmeni/Danışman

Uygulama Öğretmeni (Öğretmenlik Uygulaması I ve II): https://forms.gle/23HdpayX9XTsHy4n8

Okul Psikolojik Danışmanları: https://forms.gle/Ff68Cfeqf5bMs5Tu7