Fakülte Logosu

Logomuz

    Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin logosunda yer almak üzere mavi ve kırmızı renkler seçilmiştir. Fakültenin akademik kıyafetlerinde de bu iki renk kullanılmaktadır. Eğitim Fakültesi bünyesinde sosyal bilimlerle fen bilimleri birlikte yer aldığından logoda bulunan mavi daire ile sosyal alanlar, kırmızı daire ile fen alanları gösterilmiştir. Bu iki dairenin birleştiği kısımda oluşturulan lale motifi ile insan hayatının her alanında sosyal ve fen alanlarının birlikte ve uyumlu olması gerektiği simgelenmek istenmiştir. Lale motifi ile, aynı zamanda, temel görevi insanların eğitimini üstlenmek olan öğretmenleri yetiştirmek olan fakültemizin, bu görevini sevgi, barış ve hoşgörü ilkeleri ışığında yapma ve başarma arzusu ifade edilmektedir. Kırmızı ve mavi daireler içerisinde yer alan beyaz zirveler ile bir taraftan fakültenin sosyal ve fen alanlarında zirveye ulaşma ideali, diğer taraftan Kayseri'ye sembol olan Erciyes dağının iki zirvesi gösterilmektedir.