Değerler ve Hedefler

Fakültemizin Temel Değerleri

 • Atatürk İlkeleri
 •  Fırsat eşitliği ve İfade özgürlüğü
 • Toplumsal değerler
 •  Bilimsel etik kurallar
 • Sürekli gelişme ve Yaşam boyu öğrenme
 • Üretilen bilgi ve hizmette kalite
 • Çalışanlar, öğrenciler ve diğer paydaşların memnuniyeti
 • Performansa dayalı insan kaynakları değerlendirmesi
 • Çevreye duyarlılık
 • Erciyes Üniversitelik kimliği

Fakültemizin Amaç ve Hedefleri

Amaçlar:

Öğretmen adaylarını çağın gereklerine uygun olarak eğitmek, hedeflenen öğretmen yeterliklerine sahip, bugünün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

Hedefler:

 1. Öğretmen yeterliklerini artırmaya yönelik faaliyetler yapmak.
 2.  Lisans öğrencilerini bilimsel ve toplumsal proje üretmeye teşvik etmek.
 3. Öğretim elemanlarımızın bilimsel çalışmalar yapmalarını teşvik etmek ve öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin yer aldığı AB, TÜBİTAK, BAP vb. ulusal ve uluslararası destekli proje sayısını artırmak.
 4. Yurtiçi ve yurtdışı bilimsel etkinliklere katılımı artırmak.
 5.  Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikler düzenlemek.
 6. Öğrenci dergisi çıkarmak.
 7. Uluslararası indekslerde taranan “Eğitim Fakültesi Dergisi” yayımlamak.
 8. Ulusal ve uluslararası eğitim fuarlarına katılımı desteklemek.
 9. Temel ve ileri düzeyde nicel ve nitel veri analizleri, akademik yazma, referans düzenleme gibi konularda seminerler gerçekleştirmek.