Misyon- Vizyon

MİSYON-VİZYON

Misyonumuz;

Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, öğrenme ve öğretmeyi ilke edinen, bireysel farklılıklara ve kültürlere duyarlı, yeniliklere açık, bilimsel etik ve yetkinlik sahibi eğitimciler yetiştirmek ve eğitim araştırmalarına yön vermektir.

Vizyonumuz;

Millî, manevi ve evrensel değerlere bağlı girişimci, yenilikçi ve araştırmacı öğretmenler yetiştiren öncü bir kurum olmak. Fakültemiz sahip olduğu misyon ve vizyon ile Birleşmiş Milletler tarafından ortaya konan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan “Nitelikli Eğitim”e, paydaşlarla kurduğu iletişim ve etkileşim, gerçekleştirdiği projelerle “Amaçlar için Ortaklıklar”a doğrudan katkı sağlayarak küresel ölçekte insanların refah içinde yaşaması için faaliyet göstermektedir.