23.09.2021 Tarihli Erciyes Eğitim Dergisi (EJE) Toplantısı

Erciyes Eğitim Dergisi (EJE) Editör Kurulu, sekreterya ekibi ile 23.09.2021 Perşembe günü saat:14.00'te toplantı gerçekleştirdi.