22.09.2021 Tarihli Uygulama Komisyonu Toplantısı

22.09.2021 Çarşamba günü saat:15:30’da Doç. Dr. Serhat AYDIN başkanlığında, Uygulama Komisyon Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ufuk GİRGİN ve komisyon üyelerinin katılımıyla Uygulama Komisyon toplantısı yapıldı. Toplantıda ders gözlem formu, sınıf yönetimi, gözlem süreci ve materyal değerlendirme ile ilgili formlar üzerinden bilgi paylaşımı yapıldı.