17-18.05.2023 Tarihli Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı
17-18.05.2023 Tarihli Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı

17 Mayıs Çarşamba ve 18 Mayıs Perşembe günü saat:16.00’da Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu toplantıları, Dr. Öğr. Üyesi Emine Yavuz koordinatörlüğünde komisyon üyelerinin katılımıyla online olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantıda öğretim üyelerinin sınavlarında faydalanabilecekleri “Örnek Sınav Yönergesi”, lisans derslerinde faydalanabilecekleri “5E Modeline Uygun Ders Anlatımının Değerlendirilmesi için Derecelendirme Ölçeği”, “Örnek Araştırma Önerisi Şablonu ve Değerlendirme Tablosu”, “Örnek Ürün Dosyası Değerlendirme Formu Sanat ve Müze Eğitimi Dersi Örneği” hazırlanmıştır. Bunlara ek olarak, Eğitim Fakültesi öğrencilerinin raporlarında yararlanabilecekleri “Örnek Rapor Kapağı” düzenlenmiştir.


31 Mayıs 2023 Çarşamba
Toplam 0 görüntüleme