03.11.2022 Tarihli Ölçme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısı
03.11.2022 Tarihli Ölçme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısı

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısı 03.11.2022 Perşembe günü saat:16.00’da Dr. Öğr. Üyesi Emine Yavuz koordinatörlüğünde, komisyon üyelerinin katılımıyla online olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, öğretmen adaylarının Fakülteye ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla uygulanan memnuniyet anketlerinin ve öğretmen adaylarının mesleklerine yönelik tutumlarının belirlenmesi amacıyla yapılan tutum ölçeklerinin bulguları paylaşılmıştır. Toplantı sonunda komisyonun iş takvimi güncellenmiştir.