Yemek Bursu

Fakültemizde öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti ve yabancı uyruklu öğrencilerimizden Erciyes Üniversitesi bursluluk ve sosyal yardım yönergesinin ilgili hükümleri doğrultusunda, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize "Yemek Bursu'' verilecektir. Yönerge ekinde bulunan başvuru formu (EK.1.A) ihtiyaç sahibi öğrenciler tarafından doldurularak, 14.10.2021 tarihi mesai bitimine kadar Fakültemiz Dekanlık katında Hacı ALDEMİR'e teslim edilecektir.

Yemek Bursu Formu