Europass Üniversite Bilgilendirme Seminerleri Duyurusu

Ulusal Europass Merkezi 2021-2023 faaliyetleri kapsamında Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından üniversite öğrencilerinin bilgilendirilmesine yönelik "Avrupa Standardında CV, Niyet Mektubu Hazırlama ve Europass Araçlarıyla Avrupa Fırsatlarına Erişim" konulu ücretsiz seminerler gerçekleştirileceği ve seminerler aracılığıyla katılımcıların iş ve eğitim fırsatlarına erişimlerinin kolaylaştırılmasının hedeflenmekte olduğu ve etkinlik kapsamında katılımcılara Europass web platformu (www.europass.eu) ve Europass belgelerinin (Europass CV, Hareketlilik Belgesi, Diploma Eki ve Sertifika Eki) kullanımı, Avrupa standardında CV ve niyet mektubu hazırlama, mülakat teknikleri, Europass araçlarıyla iş ve eğitim fırsatlarına erişim gibi konularda bilgiler aktarılacağı belirtilmekte olup, bu çerçevede, söz konusu seminerlerden yararlanmak isteyenlerin info@europass.gov.tr adresinden Kurum ile iletişime geçebilecekleri ve ücretsiz seminer taleplerini e-posta ile iletebilecekleri bildirilmiştir. Tüm öğrencilerimizin bilgisine.