Erciyes Üniversitesi Kariyer Yönlendirme ve Bilgilendirme Merkezi Müdürlüğünden (KAYBİMER) Bilgilendirme
Erciyes Üniversitesi Kariyer Yönlendirme ve Bilgilendirme Merkezi Müdürlüğünden (KAYBİMER) Bilgilendirme

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin geliştirdiği çeşitli proje ve platformlar öğrenci ve mezunlarımızın kariyer planlaması, istihdam olanakları ve iş gücü-iş veren etkileşiminin sağlanması bakımından son derece işlevsel roller üstlenmektedir. Ulusal Staj Progamı, Yetenek Kapısı, Kariyer Kapısı, Dabis, Üni-veri, Kamu-veri, Söz Yetenekte, Ytnk TV gibi birçok proje ve platform öğrencilerimizin söz edilen konulara ilişkin deneyim kazanma, farkındalık geliştirme ve doğrudan iş verene ulaşma olanağı bulduğu çalışmalardır. Birim, öğretim düzeyi farkı gözetilmeksizin bütün öğrencilerimizin bu çalışmalardan haberdar edilmesi büyük bir önemi haizdir. Bu çalışmalara e-devlet kapısı veya PROJELER - Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (cbiko.gov.tr) adresinden erişilebilmektedir. İlgililere duyurulur.