30/12/2022 Tarihli ve 32059 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Öğretim Elemanı Alımı İlanı Değerlendirme Sınav Tarihi Erteleme Duyurusu
30/12/2022 Tarihli ve 32059 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Öğretim Elemanı Alımı İlanı Değerlendirme Sınav Tarihi Erteleme Duyurusu

ÜNİVERSİTEMİZ SENATOSUNUN 07/02/2023 TARİHLİ VE 06 NOLU TOPLANTISINDA ALINAN KARAR GEREĞİNCE 30/12/2022 TARİHLİ VE 32059 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI ALIMI İLANI DEĞERLENDİRME SINAV TARİHİ DAHA SONRA AÇIKLANACAK BİR TARİHE KADAR ERTELENMİŞTİR.13 Şubat 2023 Pazartesi
Toplam 0 görüntüleme