Yeni Dünya Düzenine Uygun Etkileşimi Öğretim Materyallerinin Geliştirilmesi ve Tasarlanması-II

Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necla DÖNMEZ USTA'nın TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2021/3. dönem çağrısı kapsamında başvurusu kabul edilen ''Yeni Dünya Düzenine Uygun Etkileşimi Öğretim Materyallerinin Geliştirilmesi ve Tasarlanması-II'' isimli proje, Türkiye'nin farklı üniversitelerinde Eğitim Fakültelerinin Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi ABD'nda lisans programında 3. ve 4. sınıfta öğrenim görmekte olan 30 katılımcı ile gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde görev yapmakta olan öğretim üyeleri tarafından 21-26 Şubat 2022 tarihleri arasında çevrimiçi verilecektir.