Değerli Öğrencilerim Hoşgeldiniz!

Bu sayfada öncelikle ders içeriklerini, ders materyallerini ve yaptığınız uygulama çalışmalarını bulacaksınız.

Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde verdiğim derslerin içeriklerini ve öğrencilerimin derslerde yaptıkları uygulamaları diğer öğrencilerle ve ilgililerle paylaşmak üzere hazırladık. Web sayfası zaman içerisinde zenginleşip gelişecektir.

                                                Saygılarımla, Dr. Hüseyin Arak