FAKÜLTE

Fakültemizin Temel Değerleri

              Atatürk İlkeleri

              Fırsat eşitliği ve İfade özgürlüğü

              Toplumsal değerler

              Bilimsel etik kurallar

              Sürekli gelişme ve Yaşam boyu öğrenme

              Üretilen bilgi ve hizmette kalite

              Çalışanlar, öğrenciler ve diğer paydaşların memnuniyeti

              Performansa dayalı insan kaynakları değerlendirmesi

              Çevreye duyarlılık

              Erciyes Üniversitelilik kimliği

 

Fakültemizin Amaç ve Hedefleri

 

Amaçlar:

Öğretmen adaylarını çağın gereklerine uygun olarak eğitmek,  hedeflenen öğretmen yeterliklerine sahip,  bugünün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

 Hedefler:

1. Öğretmen yeterliklerini artırmaya yönelik faaliyetler yapmak.

2. Lisans öğrencilerini bilimsel ve toplumsal proje üretmeye teşvik etmek.

3. Öğretim elemanlarımızın bilimsel çalışmalar yapmalarını teşvik etmek ve öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin yer aldığı AB, TÜBİTAK, BAP vb. ulusal ve uluslararası destekli proje sayısını artırmak.

4. Yurtiçi ve yurtdışı bilimsel etkinliklere katılımı artırmak.

5.  Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikler düzenlemek.

6. Öğrenci dergisi çıkarmak.

7. Uluslararası indekslerde taranan “Eğitim Fakültesi Dergisi” yayımlamak.

8.  Ulusal ve uluslararası eğitim fuarlarına katılımı desteklemek.

9.  Temel ve ileri düzeyde nicel ve nitel veri analizleri,  akademik yazma, referans düzenleme gibi konularda seminerler gerçekleştirmek.