YÖNETMELİKLER

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Profesörlük, Doçentlik ve Yardımcı Doçentlik Kadrolarına Yükseltilme ve Atamalarda Dikkate Alınacak İlkeler ve Puanlama Tabloları

Profesörlüğe Yükseltilme ve Atama Konusunda Senato İlkeleri:

Adayın ilan edilen profesör kadrosuna başvurabilmesi için; Doçentlik unvanını aldıktan sonra, Doçentlik başvurusu için gerekli asgari koşulların en az bir kez daha sağlanması ve ekteki tablodan en az 30 puan alması gerekmektedir.

Doçentliğe Atama Konusunda Senato İlkeleri:

Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul ettiği ilkeler aranır. Yardımcı Doçentliğe Atama Konusunda Senato İlkeleri:

A) Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakülteleri, (Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümleri) Yozgat Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulları,

1. KPDS veya ÜDS den en az 65 puan almak.

2. Ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış en bir makaleye veya iki bildiriye sahip olmak.

B) İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakülteleri (Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Sanat Tarihi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümleri), İlahiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, İletişim Fakültesi,

1. KPDS veya ÜDS den en az 65 puan almak.

2. Ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış Yükseklisans ve Doktora Tezinden üretilmemiş en az bir makaleye sahip olmak.

C) Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü için Doktora eğitimini tamamlamanın dışında hiçbir şart aranmaz.

D) Tıp Fakültesi
1. Tıpta uzmanlığını veya doktorasını almış olmak.

2. Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen ve müracaat tarihinde geçerli olan Merkezi Doçentlik Yabancı Dil Sınavını başarmış olmak.

3. Tıpta uzmanlığını veya doktorasını aldıktan sonra, en az bir yılı fakültemizde olmak üzere, başvurulan yardımcı doçentlik bilim alanında en az iki yıl çalışmış olmak. (Yan dal uzmanlığını fakültemizde almış olanlarda ayrıca en az iki yıl bekleme şartı aranmaz. Ancak, yan dal uzmanlığını fakültemiz dışındaki bir eğitim kurumunda almış olan adayların fakültemizde kendi alanında en az bir yıl çalışmış olması gereklidir.)

4. Başvurulan yardımcı doçentlik bilim alanı ile ilgili, en az biri SCI-Expanded, SSCI veya AHCI

kapsamındaki dergilerde olmak koşuluyla, adayın yaptığı lisansüstü ve /veya uzmanlık tezlerinden (yan dal uzmanlık tezleri bu kapsam dışındadır) üretilmemiş, en az biri adayın birinci isim olduğu özgün araştırma makalesi niteliğinde ulusal yada uluslararası hakemli dergilerde en az üç makale (editöre mektup, özet ve kitap kritiği hariç) yayınlamış olmak.

5. Öğretim Üyesi temininde güçlük çekilen bilim alanlarında bu şartlar Fakülte Kurulunca yeniden değerlendirilir.

E) Veteriner Fakültesi
1. Adayların, Merkezi Yabancı Dil Sınavından en az 65 (altmışbeş) puan almış olmaları şarttır.

2. Adayın, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesinde göreve başladığı tarihten itibaren bilfiil az 2 (iki) yıl süre ile fakültede çalışmış olması şarttır.

3. Aday, doktora tez çalışmasını yayınlatmış olmalıdır.

4. Adayın, Bilimsel Yayınlar tablosundan (Tablo 1) en az 30 puan alması şarttır. Bilimsel puanların hesaplanmasında doktora tezinden hazırlanmış eserler dikkate alınmaz ve Tablo 4''deki kurallar çerçevesinde adayın bilimsel puanları hesaplanmalıdır.

5. Aday, Doktora ünvanını aldıktan sonra tamamlanmış veya tamamlanmamış olması şartı aranmaksınız en az bir bilimsel amaçlı araştırma projesinde görev almalıdır.

6. Yardımcı Doçentlik görev süresinin uzatılmasında adayın, iki yıllık süre içinde Bilimsel Yayınlar Tablosundan (Tablo 1) en az 15 puan elde etmesi şarttır.

NOT:
1. Yardımcı doçentlikte bu ilkeler 01.01.2003 tarihinden itibaren uygulanır.

2. Yardımcı doçentlik için atamaların yenilenmesi ve yurtdışında doktora yapmış olanların atamaları Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı doğrultusunda yapılır.