Millî, manevi ve evrensel değerlere bağlı girişimci, yenilikçi ve araştırmacı öğretmenler yetiştiren öncü bir kurum olmak.