FARABİ YÖNETMELİK            FARABİ MALİ ESASLAR            GİDEN ÖĞRETİM ÜYESİ

 

BAŞVURU - ÖĞRETİM  ÜYESİ

Başvuru Başlangıç Tarihi: 29 Eylül 2010

Başvuru Bitiş Tarihi: 15 Ekim 2010

Başvuru Yeri: Erciyes Üniversitesi Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü Rektörlük Binası 3.kat

Farabi Değişim Programından yararlanmak isteyen öğretim üyelerinin “Giden Öğretim Üyesi” linkinden Öğretim Üyesi Hareketlilik Formunu ve Öğretim Üyesi Bilgi Formunu doldurarakFarabi ofisine başvuruda bulunmalarıgerekmektedir.

Söz konusu Programda, öğretim üyesinin yapacağı faaliyet ayrıntılı bir şekilde belirtilir. Bu Program, öğretim üyesinin görevli olduğu bölüm başkanlığı ve  kurumu (fakülte, müdürlük vb) ve gidilen kurumun ilgili akademik birimleri tarafından onaylanır. Gidilen yükseköğretim kurumunun eğitim dili kısmen veya tamamen yabancı bir dilde ise, ders verecek öğretim üyesinin yabancı dil düzeyi gibi özel durumlara öncelik verilir.

Bu başvurular, karşı üniversiteye bildirilecek ve kabul edildiği takdirde işleme konulacaktır. 

Başvurunun sonucu Farabi Üniversite Koordinatörlüğü tarafından ilan edilecektir.