Yazdırİndir

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 Prof. Dr. Remzi KILIÇ  Bölüm Başkanı
 Doç. Dr. Mustafa GÜÇLÜ  Bölüm Başkan Yardımcısı
 Dr. Öğr. Üyesi M. İzzettin YILMAZER  Bölüm Başkan Yardımcısı

 

Akademik Personel

 Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
 Prof. Dr. Remzi KILIÇ  Ana Bilim Dalı Başkanı
 Doç. Dr. Mustafa DURMUŞÇELEBİ  
 Dr. Öğr. Üyesi Semra DEMİR BAŞARAN  
 Doç. Dr. Mustafa GÜÇLÜ  
 Dr. Öğr. Üyesi G. Candan HAMURCU  
 Öğr. Gör. Hatice ŞAHİN  
 Arş. Gör. Yeliz ABBAK  
 Arş. Gör. Dr. Dürdane TOR  
 Arş. Gör. Dilruba AKKAYA  
 Arş. Gör. Naime ELCAN KAYNAK  
 Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı
 Prof. Dr. Mustafa ÇELİKTEN  
 Arş. Gör. Almıla Elif SELÇUKLU  
 Arş. Gör. Emine YAVUZ  
 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
 Doç. Dr. Hasan BOZGEYİKLİ  
 Dr. Öğr. Üyesi Habib HAMURCU Ana Bilim Dalı Başkanı
 Arş. Gör. Sümeyye DERİN  
 Arş. Gör. Ahmet METİN  
 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı
 Dr. Öğr. Üyesi M. İzzettin YILMAZER  Ana Bilim Dalı Başkanı
 Dr. Öğr. Üyesi Emre TOPRAK  
 Arş. Gör. Murat BORAN