Yazdırİndir

Ülkemizin temel değerleri ve stratejik hedeflerine uygun eğitim sunmak, evrensel geçerliliği olan bilgi ve beceriler ile donatılmış bireyler yetiştirmek; bilime katkı sağlayacak, ülkede ve dünyada kullanılabilir ve paydaşlara yararlı olacak bilgi üretmek; mensuplarının ve toplumun sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal gelişimine yardımcı olacak etkinlikler düzenlemektir.