Yazdırİndir

Yükseköğretim Mevzuatı

 

Resmi Yazışmalarda Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikler

 

Erciyes Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

 

Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

 

Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönergesi

 

Erciyes Üniversitesi Çift Anadal İkinci Lisans Programı ve Birim İçi Geçiş Yönergesi

 

Erciyes Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi

 

Erciyes Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri ve Konseyi Yönergesi

 

Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

Erciyes Üniversitesi Profesörlük, Doçentlik ve Yardımcı Doçentlik Kadrolarına Yükseltilme ve Atamalarda Dikkate Alınacak İlkeler ve Puanlama Tabloları

 

Özel Durumlu Öğrenci Yönergesi

 

Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödeme Dağıtım Usul ve Esasları Yönergesi

 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi