Yazdırİndir

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Profesörlük, Doçentlik ve Yardımcı Doçentlik Kadrolarına Yükseltilme ve Atamalarda
Dikkate Alınacak İlkeler ve Puanlama Tabloları

 


Profesörlüğe Yükseltilme ve Atama Konusunda Senato İlkeleri: 
Adayın ilan edilen profesör kadrosuna başvurabilmesi için; Doçentlik unvanını aldıktan sonra, Doçentlik başvurusu için gerekli asgari koşulların en az bir kez daha sağlanması ve ekteki tablodan en az 30 puan alması gerekmektedir. 
Doçentliğe Atama Konusunda Senato İlkeleri:
Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul ettiği ilkeler aranır.
Yardımcı Doçentliğe Atama Konusunda Senato İlkeleri:
A) Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakülteleri, (Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümleri) Yozgat Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulları,
1. KPDS veya ÜDS den en az 65 puan almak.
2. Ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış en bir makaleye veya iki bildiriye sahip olmak.
B) İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakülteleri (Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Sanat Tarihi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümleri), İlahiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, İletişim Fakültesi, 
1. KPDS veya ÜDS den en az 65 puan almak.
2. Ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış Yükseklisans ve Doktora Tezinden üretilmemiş en az bir makaleye sahip olmak.
C) Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü için Doktora eğitimini tamamlamanın dışında hiçbir şart aranmaz.
D) Tıp Fakültesi
1. Tıpta uzmanlığını veya doktorasını almış olmak.
2. Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen ve müracaat tarihinde geçerli olan Merkezi Doçentlik Yabancı Dil Sınavını başarmış olmak.
3. Tıpta uzmanlığını veya doktorasını aldıktan sonra, en az bir yılı fakültemizde olmak üzere, başvurulan yardımcı doçentlik bilim alanında en az iki yıl çalışmış olmak. (Yan dal uzmanlığını fakültemizde almış olanlarda ayrıca en az iki yıl bekleme şartı aranmaz. Ancak, yan dal uzmanlığını fakültemiz dışındaki bir eğitim kurumunda almış olan adayların fakültemizde kendi alanında en az bir yıl çalışmış olması gereklidir.)
4. Başvurulan yardımcı doçentlik bilim alanı ile ilgili, en az biri SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde olmak koşuluyla, adayın yaptığı lisansüstü ve /veya uzmanlık tezlerinden (yan dal uzmanlık tezleri bu kapsam dışındadır) üretilmemiş, en az biri adayın birinci isim olduğu özgün araştırma makalesi niteliğinde ulusal yada uluslararası hakemli dergilerde en az üç makale (editöre mektup, özet ve kitap kritiği hariç) yayınlamış olmak.
5. Öğretim Üyesi temininde güçlük çekilen bilim alanlarında bu şartlar Fakülte Kurulunca yeniden değerlendirilir. 
E) Veteriner Fakültesi
1. Adayların, Merkezi Yabancı Dil Sınavından en az 65 (altmışbeş) puan almış olmaları şarttır. 
2. Adayın, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesinde göreve başladığı tarihten itibaren bilfiil az 2 (iki) yıl süre ile fakültede çalışmış olması şarttır.
3. Aday, doktora tez çalışmasını yayınlatmış olmalıdır. 
4. Adayın, Bilimsel Yayınlar tablosundan (Tablo 1) en az 30 puan alması şarttır. Bilimsel puanların hesaplanmasında doktora tezinden hazırlanmış eserler dikkate alınmaz ve Tablo 4''deki kurallar çerçevesinde adayın bilimsel puanları hesaplanmalıdır. 
5. Aday, Doktora ünvanını aldıktan sonra tamamlanmış veya tamamlanmamış olması şartı aranmaksınız en az bir bilimsel amaçlı araştırma projesinde görev almalıdır. 
6. Yardımcı Doçentlik görev süresinin uzatılmasında adayın, iki yıllık süre içinde Bilimsel Yayınlar Tablosundan (Tablo 1) en az 15 puan elde etmesi şarttır. 
NOT: 
1. Yardımcı doçentlikte bu ilkeler 01.01.2003 tarihinden itibaren uygulanır.
2. Yardımcı doçentlik için atamaların yenilenmesi ve yurtdışında doktora yapmış olanların atamaları Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı doğrultusunda yapılır. PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTİLME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK PUANLAMA TABLOLARI 
 Tablo 1 (BİLİMSEL YAYINLAR) 


 

 
Puanı Doçentlikten Önce Doçentlikten sonra
Adedi  Puanı  Adedi  Puanı
Derleme

 

(Review)
SSCI,  AHCI veya SCI ya giren dergilerde yayınlanmış 50
 

 

 

 
Diğer indekslere giren dergilerde yayınlanmış 30
 

 

 

 
Yurtiçi ve yurtdışı hakemli dergilerde yayınlanmış 10
 

 

 

 
Hakemsiz dergilerde  (Fakülte, enstitü, araştırma merkezi v.b.dergileri ve ansiklopedi maddesi) yayınlanmış 4
 

 

 

 
Makale SSCI, AHCI veya SCI ya giren dergilerde yayınlanmış 35
 

 

 

 
Diğer indekslere giren dergilerde yayınlanmış 20
 

 

 

 
Yurtiçi ve yurtdışı hakemli dergilerde yayınlanmış 15
 

 

 

 
Hakemsiz dergilerde  (Fakülte, enstitü, araştırma merkezi v.b.dergileri ) yayınlanmış 3
 

 

 

 
Diğer Çalışmalar

 

(Teknik not, yorum, vaka takdimi, editöre mektup ,v.b.)
SSCI, AHCI veya SCI ya giren dergilerde yayınlanmış 15
 

 

 

 
Diğer indekslere giren dergilerde yayınlanmış 8
 

 

 

 
Yurtiçi ve yurtdışı hakemli dergilerde 5
 

 

 

 
Hakemsiz dergilerde  (Fakülte, enstitü, araştırma merkezi v.b.dergileri ve ansiklopedi maddesi) yayınlanmış 2
 

 

 

 
Sunulmuş ve Yayınlanmış bildiriler Uluslar arası 18
 

 

 

 
Uluslararası katılımlı 8
 

 

 

 
Ulusal 5
 

 

 

 
Kitap Araştırma kitabı
(Tezler hariç )
Uluslararası 50
 

 

 

 
Ulusal 30
 

 

 

 
Ders kitabı Uluslararası 50
 

 

 

 
Ulusal 25
 

 

 

 
Kitaba bölüm düzeyinde katkıda bulunmak Uluslararası 40
 

 

 

 
Ulusal 15
 

 

 

 
Editör olmak Uluslararası 50
 

 

 

 
Ulusal 18
 

 

 

 
Ansiklopedide konu yazarı olmak Uluslararası 15
 

 

 

 
Ulusal 5
 

 

 

 
Uluslar arası yayınevlerince yabancı dilde basılmış bilimsel eserlerin Türkçeye tercümesi Tam Kitap 30
 

 

 

 
Bölüm 10
 

 

 

 
Basılmış Ders notu Tam kitap 5
 

 

 

 
Bölüm 2
 

 

 

 
Makale çevirisi 3
 

 

 

 

Tablo 2  (EĞİTİM-ÖĞRETİM, İDARİ VE BİLİMSEL FAALİYETLER) 

  
 
Puanı Doçentlikten Önce Doçentlikten sonra
Adedi  Puanı  Adedi  Puanı
Davetli konuşmacı olmak Uluslararası kongre, konferans ve sempozyumlarda 40
 

 

 

 
Ulusal kongre, konferans ve sempozyumlarda 10
 

 

 

 
Atıflar Uluslararası ders kitabı niteliğindeki uluslararası yayınevleri tarafından basılan kitaplarda adayın adı ile anılan formül, şema, grafik, tablo ve resimlere yer verilmesi   60
 

 

 

 
SSCI. AHCI ve SCI’e giren dergilerde yayınlanmış makalelerde adayın ismine ve değişik çalışmalarına yabancı bilim adamları tarafından yapılan atıfların her biri için  25
 

 

 

 
SSCI. AHCI ve SCI’e giren dergilerde yayınlanmış makalelerde (Yazarı veya yazarlarından biri olarak yer aldığı makaleler hariç), adayın ismine ve değişik çalışmalarına yapılan her atıf için   8
 

 

 

 
Hakemli dergiler, tezler, kongre özetleri, bildiri kitapları ve kitaplarda (Yazarı veya yazarlarından biri olarak yer aldığı makaleler hariç) adayın ismine ve değişik çalışmalarına yapılan her atıf için   3
 

 

 

 
Patent
Almak  
Yurtdışı   30
 

 

 

 
Yurtiçi   20
 

 

 

 
Ödüller Uluslararası bilim ve araştırmalar için 60
 

 

 

 
Ulusal bilim ve araştırmalar için  (*) 30
 

 

 

 
Proje 
Ödülleri  
Uluslar arası 50
 

 

 

 
Ulusal 25
 

 

 

 
Araştırma 
Projesi  
Yurtdışı destekli 40
 

 

 

 
Yurtiçi, üniversite dışı destekli 20
 

 

 

 
Üniversite destekli 3
 

 

 

 
Bilimsel kurul üyelikleri   Yurtdışı 20
 

 

 

 
Yurtiçi (**) 10
 

 

 

 
Süreli hakemli yayınlarda görev almak Yurtdışı Editörlük 40
 

 

 

 
Yayın komisyon üyeliği 20
 

 

 

 
Hakemlik 30
 

 

 

 
Yurtiçi Editörlük 20
 

 

 

 
Yayın komisyon üyeliği 5
 

 

 

 
Hakemlik 10
 

 

 

 
Bilimsel  toplantı düzenlemek   Uluslararası Düzenleme komisyonu başkanlığı 40
 

 

 

 
Düzenleme kurulu üyeliği 15
 

 

 

 
Bilim kurulu üyeliği 20
 

 

 

 
Ulusal Düzenleme komisyonu başkanlığı 20
 

 

 

 
Düzenleme kurulu üyeliği 8
 

 

 

 
Bilim kurulu üyeliği 10
 

 

 

 
Yönetilen Tezler

 

(tamamlanmış olmak)
Yüksek lisans (en çok ikisi ve her biri için ) 8
 

 

 

 
Doktora (en çok dördü ve her biri için) 15
 

 

 

 
İdari Görevler   Dekan Vek. ,Y.Okul Müd. Enst.Müd., Genel Sekr. Başhekimlik Merkez müd. 15
 

 

 

 
Dekan Yrd.,Bölüm Bşk.,Müdür, Yrd.,  Başhekim Yrd. 10
 

 

 

 
Senato Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurul (Fak.,Enst. Yüksekokul) Üyeliği 5
 

 

 

 
Doç. ve Prof. lük Jüri üyeliği yapmış olmak   (En çok beşi  ve her biri için) 10
 

 

 

 
Diğer Resmi faaliyetler   Üniversite-Sanayi işbirliği için resmi görevlendirme (Her yıl için 3
 

 

 

 
Kamu ve özel sektörde danışman olarak resmi görevlendirme (her yıl için) 3
 

 

 

 
Bilirkişilik  ve eğiticilik 1
 

 

 

 
Rektörlük tarafından idari ve sosyal aktivitelerde resmi görevlendirmeler. (her bir görevlendirme için) 2
 

 

 

 
Verilen Dersler   Lisans Dersleri (Yılına ve sayısına bakılmaksızın) 10
 

 

 

 
Yüksek Lisans dersleri (Yılına ve sayısına bakılmaksızın) 10
 

 

 

 

(*) TÜBİTAK, TUBA,Yüksek Din Kurulu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kurulu, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu vb. bilimsel kuruluşlar tarafından verilen ödüller.
(**)TÜBİTAK, TUBA,Yüksek Din Kurulu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kurulu, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu vb. bilimsel kuruluşların bilimsel kurul üyelikleri.Tablo 3 (GENEL DEĞERLENDİRME) 


 
Puan
Bilimsel Yayınlar Toplam Puanı  
 
Eğitim-Öğretim, İdari ve Bilimsel Faaliyetler Toplam Puanı
 
Toplam Puan  
 

Not: Çok isimli çalışmalarda (buna makaleler, kitaplar, projeler, ödüller, atıflar vb. dahildir.) aşağıda verilen tablodaki puanlama esas alınır. Tablo 4

Tek isimli ise Tam puan
İki isimli ise

 

1.isim

 

2,isim
 

 

Tam puanın % 60’ ı

 

Tam puanın % 40’ ı
Üç isimli ise

 

1.isim

 

2.isim

 

3.isim
 

 

Tam puanın % 50’ ı

 

Tam puanın % 30’ ı

 

Tam puanın % 20’ si
Çok isimli ise

 

1.isim

 

2.isim

 

3.isim

 

4. isim

 

5 ve sonraki isimler
 

 

Tam puanın % 45’ ı

 

Tam puanın % 25’ ı

 

Tam puanın % 15’ i

 

Tam puanın % 10’ u

 

Tam puanın % 5’ i

Not: Bir çalışmanın birden fazla aynı ad ve içerikle poster, bildiri, makale tez, kitap vb. olarak sunulması durumunda yalnızca en yüksek puanlı olanı değerlendirmeye alınır. 
Not: Aynı görevin birden fazla yapılması halinde sadece bir tanesi değerlendirilir.