10 Ocak 2008 - İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan KAYA'nın doçentlik kadrosuna atanması.

21 Ocak 2008- Dr. Cenk AKBIYIK'ın Fakültemiz Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak göreve başlaması.

23 Ocak  2008- Kayserili iş adamlarından hayırsever Sayın Ziya EREN tarafından yaptırılan "Ziya Eren Eğitim Fakültesi" binasına taşınılması ve burada hizmet vermeye başlanılması.

25 Ocak 2008- Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah GÜL tarafından "Ziya Eren Eğitim Fakültesi" yeni binasının Sabancı Kültür Sitesi'nde açılış töreninin yapılması.

28 Ocak 2008- Kadrosu Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde bulunan Yrd. Doç. Dr. Dilek ERBAŞ'ın Fakültemiz Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalına Doçent olarak atanıp göreve başlaması.

29 Ocak 2008 - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Başkanlığına  Yrd. Doç. Dr. Cenk AKBIYIK'ın atanması.

1 Şubat 2008-  Özel Eğitim Bölümü Başkanlığına Doç. Dr. Dilek ERBAŞ'ın, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Başkanlığına Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ARAK'ın  3 (üç) yıl süreyle yeniden atanmaları.

8 Şubat 2008- Öğr. Gör. Dr.  Fisun AKŞİT'in Fakültemiz  İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atanması.

15 Şubat 2008- İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanlarından Arş. Gör. Fatma BOZKURT'un doktora tez çalışması için Almanya Bielefeld Üniversitesinde 6 ay süreyle görevlendirilmesi.

9 Mayıs 2008-  Eğitim Bilimleri Bölümü Başkanlığına Prof. Dr. Ersoy TAŞDEMİRCİ'nin 3 (üç) yıl süreyle yeniden atanması.

30 Mayıs 2008-  Fakültemiz koordinatörlüğünde Karadeniz Teknik Üniversitesi ve The West of England (Bristol) Üniversitesinin ortak olduğu  "Traınıng Socıal Studıes & Hıstory Educators For Multıcultural Europe" adlı projenin sözleşmesinin imzalanması.

Projede Fakültemizde şu kişiler görevlendirilmiştir.

Adı - Soyadı Unvanı Projedeki Görevi
Abdullah SAYDAM Prof. Dr. Proje Yürütücüsü-Koordinatör
Mustafa ÖZTÜRK Yrd. Doç. Dr. Koordinatör Yrd. Proje Eğitmeni, Proje Danışmanı
Cevdet KIRPIK Yrd. Doç. Dr. Proje Danışmanı, Proje Eğitmeni
İzzettin YILMAZER Öğr. Gör. Proje Web tasarımcısı
Yunus Emre UÇAN Araş. Gör. Proje Araştırmacısı
Esma AYDEMİR Fakülte Sekreteri Proje Sekreteri
Özlem AKKAYA Memur Muhasebe

9 Haziran 2008-  2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 35. maddesi uyarınca Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında doktora öğrenimini tamamlayan Arş. Gör. Dr. Hüdayar Cihan GÜNGÖR'ün Fakültemizde görevine başlaması.

26 Haziran 2008- İlköğretim Bölümü Başkan Yardımcılığı'na Doç. Dr. Hasan KAYA'nın 1 (yıl) süreyle yeniden atanması.

16 Temmuz 2008- Fakültemiz Kütüphanesinde görev yapmakta olan Ünal ÇITAK'ın emekliye ayrılarak görevinden ayrılması.

1 Ağustos 2008-  Fakülte Yönetim Kurulu üyeliğine Doç. Dr. Sibel SARAÇOĞLU ve Yrd. Doç. Dr. Adem S. TURANLI'nın 3 (üç) yıl süreyle yeniden görevlendirilmeleri.

1 Ağustos 2008- Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS), Fakültemiz Matematik Öğretmenliği Programı mezunu öğrencimiz Duygu UĞUR Türkiye ikincisi olmuştur.

1 Ağustos 2008- Mehmet SAMANCI'nın Fakültemizdeki görevinden ayrılması.

4 Ağustos 2008 - Nadir GENÇTÜRK'ün Fakültemizde geçici idari personel olarak görevlendirilmesi.

4 Ağustos 2008- Üniversitemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde 4/B statüsünde çalışan Osman KAYA'nın Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosunda göreve başlaması.

7 Ağustos 2008- Almanya Bielefeld Üniversitesinde doktora tez çalışması için görevlendirilen İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanlarından Arş. Gör. Fatma BOZKURT'un Fakültemizdeki görevine başlaması.

18 Ağustos 2008- Girne Amerikan Üniversitesinde  ders vermek üzere bir yıl süreyle görevlendirilen Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi,Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İsmail AYDOĞAN'ın Fakültemizdeki görevine başlaması.

20 Kasım 2008- Arş. Gör. Dr.  Hüdayar Cihan GÜNGÖR'ün Fakültemiz  Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitimi Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atanması.

27 Kasım 2008- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 35. maddesi uyarınca Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalında doktora öğrenimini tamamlayan Arş. Gör. Dr. Necla EKİNCİ'nin Fakültemizde görevine başlaması.

4 Aralık 2008- Demet ATICI'nın Fakültemizde geçici idari personel olarak göreve başlaması ve Dekan Sekreterliğinde görevlendirilmesi.

5 Aralık 2008- Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığına aynı bölüm öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Hüdayar Cihan GÜNGÖR'ün atanması.

22 Aralık 2008- Öğr. Gör. Dr.  Semra DEMİR'in Fakültemiz  Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atanması.

24 Aralık 2008- Üniversitemizin 30. Kuruluş Yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde, Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümün öğretim elemanlarından Doç. Dr. Mustafa ÇELİKTEN'in Sosyal Bilimler Dalında, İlköğretim Bölümü öğretim üyelerinden Arş. Gör. Uğur BÖYÜK'ün Fen Edebiyat ve Mühendislik Bilimleri Dalında 2007 yılı Bilimsel Yayın Onur Ödülünü almaları.

- Prof. Dr. Abdullah SAYDAM koordinatörlüğünde, Yrd. Doç. Dr.  Mustafa ÖZTÜRK, Yrd. Doç. Dr. Cevdet KIRPIK, Öğr. Gör. İzzettin YILMAZER ve Arş. Gör. Yunus Emre UÇAN'ın Karadeniz Teknik Üniversitesi ve University of West of England üniversitelerinin ortaklığı ile yürütülen "Sosyal Bilimler ve Tarih Eğitimcilerini Çok Kültürlü Avrupa için Eğitmek" konulu AB Projesi ile uluslararası ödül almaları.

-Öğr. Gör. Emine GÜNERİ'nin "15. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı"nda En İyi Poster ödülü alması.

-Arş. Gör. Uğur BÖYÜK'ün "Modular Mobile Education: Science Experiments" başlıklı uluslararası proje ile ödül alması.

29 Aralık 2008- Üniversitemiz Koruma ve Güvenlik Birimde koruma ve güvenlik şefi olarak görev yapan Hacı MORTAŞ'ın Fakültemiz Kütüphanesinde göreve başlaması.