1 Ocak 2007- Yunus Emre AŞÇIBAŞI'nın fakültemizde geçici idari personel olarak göreve başlaması ve öğrenci işleri bürosunda görevlendirilmesi.

12 Ocak 2007 - Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde okutman olarak çalışan  Mustafa DURMUŞÇELEBİ'nin Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsünde yapmakta olduğu Doktora eğitimini tamamlaması.

24 Ocak 2007- İlköğretim Bölümü öğretim elemanlarından Arş. Gör. Fatma BOZKURT'un TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Dairesi Başkanlığınca verilen TÜBİTAK 2211-Yurtiçi Doktora Burs Programı kapsamında doktora bursu almaya hak kazanması.

26 Ocak 2007- Kadrosu Personel Daire Başkanlığı'nda olup fakültemizde çalışmakta olan Zafer YILDIZ'ın görevinden ayrılması.

29 Ocak 2007- Eğitim Bilimleri Bölümü'nde görev yapan Arş. Gör. Mustafa GÜÇLÜ'nün YÖK Kanunu'nun 35. maddesi kapsamında Doktora yapmak üzere Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalına görevlendirilmesi.

30 Ocak 2007-  İlk olarak Haziran 2006'da mezun veren fakültemiz öğrencileri girmiş oldukları Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) büyük başarı gösterdiler. Sonuçlara göre; Eğitim Fakültesinden mezun olan Sınıf Öğretmenliği Programı öğrencileri Genel Kültür alanında 35,60 puanla Türkiye Birincisi, Eğitim Bilimleri alanında 92,44 puanla Türkiye Birinci ve Genel Yetenek alanında 45,52 puanla Türkiye İkincisi oldular.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği mezunlarının da benzer başarıyı sağladıkları görüldü. Buna göre Genel Kültür alanında 37,03 puanla Türkiye Birinciliği, Eğitim Bilimleri alanında 94,29 puanla Türkiye Birinciliği, Genel Yetenek alanında 51,87 puanla Türkiye İkinciliği Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesinin oldu.

Aynı sınavda Türkçe Öğretmenliği mezunları ilk yedi içerisinde yer alırken, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunları orta sıralarda yer aldılar.

15 Şubat 2007- Okt. Dr. Yusuf ŞAHİN'in Fakültemiz Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atanması.

15 Şubat 2007-Arş. Gör. Dr. Fatma Berna BENLİ'nin Fakültemiz İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atanması.

15 Şubat 2007- Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinde görev yapmakta olan Arş. Gör. Dr. Danyal SOYBAŞ'ın Fakültemiz Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atanması.

16 Şubat 2007- Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet ARSLAN'ın Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı profesör kadrosuna naklen atanarak Fakültemizdeki görevinden ayrılması.

21 Şubat 2007-Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev yapmakta olan  Dr. İbrahim BAYAZİT'in Fakültemiz İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak göreve başlaması.

5 Mart 2007- İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığına aynı bölüm öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. İbrahim BAYAZİT'in atanması.

12 Mart 2007 - İlköğretim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdullah SAYDAM' ın  işlerinin  yoğunluğunu nedeniyle bu görevinden ayrılması üzerine, İlköğretim Bölümü Başkanlığına aynı bölüm öğretim üyelerinden Doç. Dr. Sibel SARAÇOĞLU'nun atanması.

12 Mart 2007 - 14 Temmuz 2003 tarihinden bu zamana kadar Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü Başkanlığı görevini yürütmekte olan Doç. Dr. Sibel SARAÇOĞLU'nun görevinden ayrılması nedeniyle adı geçen bölüme Yrd. Doç. Dr. Danyal SOYBAŞ'ın atanması.

12 Mart 2007 - Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Başkanlığına Türkçe Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Adnan KARADÜZ'ün atanması.

28 Mayıs 2007 - İlköğretim Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışan Fisun AKŞİT'in Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde yapmakta olduğu Doktora eğitimini tamamlaması.

29 Mayıs 2007- Niğde Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde görev yapmakta olan  Dr. Hasan KAYA'nın Fakültemiz İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak göreve başlaması.

20 Haziran 2007- Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinde görev yapmakta olan Dr. Yılmaz AKSOY'un Fakültemiz İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak göreve başlaması.

26 Haziran 2007- İlköğretim Bölümü Başkan Yardımcılığı'na Yrd. Doç. Dr. Hasan KAYA'nın 1 (yıl) süreyle atanması.

29 Haziran 2007 - İlköğretim Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışan Bekir GÖKMEN'in Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsünde yapmakta olduğu Doktora eğitimini tamamlaması.

16 Temmuz 2007 - Fakültemiz Yabancı Diller Eğitimi Bölümü'nde Okutman kadrosunda çalışan Mustafa DURMUŞÇELEBİ'nin fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atanması.

3 Ağustos 2007 - Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı bünyesinde Bosna-Hersek Zenica Üniversitesi Türkoloji Bölümünde görevlendirilen Yrd. Doç. Dr. Kudret ALTUN'un fakültemizdeki görevine başlaması.

4 Eylül 2007- Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalına Emre TOPRAK'ın araştırma görevlisi olarak atanması.

4 Eylül 2007- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalına Muhammed Esat ALTINTAŞ'ın araştırma görevlisi olarak atanması.

14 Eylül 2007 - Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi,Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İsmail AYDOĞAN'ın Girne Amerikan Üniversitesi'nde ders vermek üzere bir yıl süreyle görevlendirilmesi.

21 Eylül 2007 - Eğitim Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Yrd. Doç. Dr. İsmail AYDOĞAN'ın 2007-2008 eğitim-öğretim yılında Girne Amerikan Üniversitesinde görevlendirmesi nedeniyle Eğitim Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığına Yrd. Doç. Dr. Mustafa DURMUŞÇELEBİ'nin atanması.

1 Ekim 2007- İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalına Gülnur Candan PEHLİVAN'ın araştırma görevlisi olarak atanması.

15 Ekim 2007 -  Fakültemiz İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Hasan KAYA'nın girdiği sınavı kazanarak doçent unvanını elde etmesi.

26 Kasım 2007- Üniversitemizin 29. Kuruluş Yılı Kutlama Etkinlikleri çerçevesinde "2006 Yılı Bilimsel Yayın Ödülü" Araştırma Görevlisi kategorisinde Fakültemiz İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Arş. Gör. Uğur BÖYÜK'ün birinci sırada ödül alması. 

27 Kasım 2007 - Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışan Semra DEMİR'in İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yapmakta olduğu Doktora eğitimini tamamlaması.

28 Kasım 2007 - Fakülte Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hülya ARGUNŞAH'ın bu görevinden istifa etmesi.

29 Kasım 2007- Yunus Emre AŞÇIBAŞI'nın fakültemizdeki görevinden ayrılması.