1 Ocak 2006 - Kadrosu Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nda bulunan Fahri TEMİZER'in fakültemiz Mali İşler Şefliği'nde görevlendirilmesi.

2 Şubat 2006 - Kadrosu Personel Daire Başkanlığında olup Kocasinan Meslek Yüksek Okulunda çalışmakta olan Zafer YILDIZ'ın fakültemiz tahakkuk bürosunda göreve başlaması.

6 Şubat 2006 - Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanlığı'na aynı bölüm öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Erhan AYDIN'ın atanması.

9 Şubat 2006 -İlköğretim Bölümü en kalabalık öğrenci sayısına sahip olmasına rağmen öğretim elemanı bakımından oldukça yetersizdi. İlköğretim Bölü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında kadrolu bir öğretim üyesi bulunmaktaydı. Bu yüzden öğrencilerle ilgilenecek, danışmanlık yapacak öğretim elemanı sıkıntısını gidermek maksadıyla Eğitim Bilimleri Bölümü'nde görev yapmakta olan Öğretim Görevlisi Feride KUKUL'un kadrosunun, Rektörlükten ve YÖK'ten alınan onay doğrultusunda İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalına aktarılması.

13 Şubat 2006 - Fakültemizde ikinci yarıyılın başlaması. Önceki yarıyıllardan farklı olarak bu dönemde fakültemizde ölçme ve değerlendirme sisteminde önemli bir yenilik yapılmasına karar verilerek, en azından istekli öğretim elemanlarınca, derslerde öğrenci başarısının sonuç değerlendirmesi yerine süreç değerlendirmesini esas alan alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile tespit edilmesine başlanması.

26 Şubat 2006 - Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kudret ALTUN'un, ERASMUS-SOCRATES Higher Education programı kapsamında İtalya,  Dipartimento Di Studi Eurasiatici Venezia  Üniversitesi, Türkoloji  Bölümünde üç ay  süre ile  görevlendirilmesi.

7 Mart 2006 - İlköğretim Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mustafa HAMALOSMANOĞLU'nun işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek bu görevinden istifa etmesi.

15 Mart 2006- Mehmet SAMANCI'nın fakültemizde geçici idari personel olarak görevlendirilmesi.

16 Mart 2006 - Ayniyat Sorumlusu Cengiz ARIK'ın emekliye ayrılması.

20 Mart 2006 - Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇELİKTEN'in doçentlik sınavını kazanması

6 Nisan 2006 -  Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Niyazi CAN'ın doçentlik kadrosuna atanması.

17 Nisan 2006 - Kadrosu Erciyes Üniversitesi Yozgat Fen-Edebiyat Fakültesi'nde bulunmakta iken YÖK Kanunu'nun 13/b-4 maddesi gereğince fakültemizde görevlendirilen Öğr. Gör. Seyhan EKİNCİ'nin İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı'na atanması.

Mayıs 2006 - Kayseri'nin genç işadamlarından olan Sayın Ziya EREN tarafından bağış olarak yapılmasına karar verilen ve merkez kampüste yer alan Eğitim Fakültesi binasının yapımına başlanması.

26 Mayıs 2006 Türkçe Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kudret ALTUN'un, ERASMUS-SOCRATES Higher Education programı kapsamında İtalya,  Dipartimento Di Studi Eurasiatici Venezia Üniversitesi, tarafından gelen talep üzerine buradaki görevinin bir buçuk ay daha uzatılması.

6 Haziran 2006 - İlahiyat Fakültesi bünyesinde bulunan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümünün fakültemize bağlanması.

15 Haziran 2006 - Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Başkanlığına Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Niyazi CAN'ın atanması.

23 Haziran 2006 - Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev yapmakta olan Dr. Mustafa ÖZTÜRK'ün fakültemiz İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atanması.

23 Haziran 2006 - Fakültemiz İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah SAYDAM'ın aynı anabilim dalında profesörlük kadrosuna atanması.

1 Temmuz- 4 Ağustos 2006- Tarihleri arasında Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet ARSLAN'ın Federal Almanya Baden Württemberg eyaletinde Feiburg Pedagoji Yüksekokulunda ders vermek üzere görevlendirilmesi.

12 Temmuz 2006- Fakültemiz ilk mezunlarını vermiş ve 258 öğrenci başarıyla mezun olmuştur.

12 Temmuz 2006 - Daha önce üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsünde çalışmakta olan Arş. Gör. Fatma Berna BENLİ'nin kadrosunun fakültemiz İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalına aktarılması.

14 Temmuz 2006 - Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölüm Başkanlığına Doç. Dr. Sibel SARAÇOĞLU'nun yeniden atanması.

15 Temmuz 2006 - İlköğretim Bölüm Başkanlığına Prof. Dr. Abdullah SAYDAM'ın yeniden atanması.

21 Temmuz 2006 - YÖK Genel Kurulu tarafından Eğitim Fakültelerinde uygulanacak yeni programların kabul edilmesi. YÖK tarafından verilen karar gereğince bu programlar ilk defa 2006-2007 Eğitim - Öğretim Yılı'nda fakültelere kayıt yaptıracak öğrenciler için uygulanacaktır. Eski öğrenciler önceki programa devam edeceklerdir.

26 Temmuz 2006 - Fakültemiz Dekanlığına, bir yıldır bu görevi vekaleten yürütmekte olan Prof. Dr. Abdullah SAYDAM'ın asaleten atanması.

3 Ağustos 2006 - Fakültemiz Yönetim Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Sedat ÖZSOY'un, Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölüm Başkanlığına atanması ve böylece iş yükünde ortaya çıkan yoğunluk sebebiyle, fakültemize daha fazla zaman ayırabilecek bir başka öğretim üyesinin atanmasına fırsat sağlamak üzere bu görevinden istifa etmesi.

8 Ağustos 2006 - Fakültemizde münhal bulunan Dekan Yardımcılığı görevine İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Cevdet KIRPIK'ın atanması.

10 Ağustos 2006 -  Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa ÇELİKTEN'in doçentlik kadrosuna atanması.

11 Ağustos 2006 - Daha önce Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmakta olan Mehmet İzzettin YILMAZER'in Fakültemiz İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalına öğretim görevlisi olarak atanması.

16 Ağustos 2006 - Yönetim Kurulu üyesi olan Doç. Dr. Ayhan ÖZTÜRK'ün, fakülte kadrosunda olan öğretim üyeleri arasında yeni doçentlerin bulunması sebebiyle birimin yönetim kurulunun kendi elemanlarından oluşmasına fırsat vermek maksadıyla, bu görevinden istifa etmesi.

22 Ağustos 2006 - Fakültemiz Yönetim Kurulunda münhal bulunan üyeliklere Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ayhan GÜLDESTE, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ekrem ERDEM, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Niyazi CAN'ın atanması.

24 Ağustos 2006 - Daha önce Kayseri Himmetdede Piyade Er Kemal Ergen Lisesinde Matematik Öğretmeni olarak çalışan Dr. Onur Alp İLHAN'ın İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalına öğretim görevlisi olarak atanması.

18 Eylül 2006 - Fakültemizde 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılının başlaması. Bu eğitim-öğretim yılında önceki programlara ilave olarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümüne de ilk defa öğrenci (kontenjan 50 kişi) alınmıştır. Fakültemizin programlarına alınan öğrenci sayılarında YÖK kararıyla indirime gidilerek İlköğretim Matematik Öğretmenliği kontenjanı (hem normal öğretim hem de ikinci öğretimde) 50'den 30'a, Fen Bilgisi Öğretmenliği kontenjanı (hem normal öğretim hem de ikinci öğretimde) 50'den 40'a, Sınıf Öğretmenliği kontenjanı 100'den 40'a indirilmiştir, diğer programlarda değişiklik yapılmamıştır.

21 Eylül 2006 - Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanlarından Okt. Yusuf ŞAHİN'in Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yapmakta olduğu Doktora öğrenimini tamamlayarak "Edebiyat Doktoru" unvanını elde etmesi.

22 Eylül 2006 - Fakültemiz bölümlerine bağlı anabilim dallarının başkanlıklarına aşağıdaki çizelgede yer alan atamalar yapıldı.

Anabilim Dalı Başkan
Sınıf Öğretmenliği Yrd. Doç. Dr. Mustafa ŞANAL
Sosyal Bilgiler Eğitimi Prof. Dr. Abdullah SAYDAM
Fen Bilgisi Eğitimi Doç. Dr. Sibel SARAÇOĞLU
Eğitim Programları ve Öğretim Prof. Dr. Ersoy TAŞDEMİRCİ
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Doç. Dr. Niyazi CAN
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Öğr. Gör. Emine SÖNMEZ
Eğitimde Psikolojik Hizmetler Öğr Gör. Nuran OĞUZKAYA
İngiliz Dili Eğitimi Yrd. Doç. Dr. Adem S. TURANLI
Alman Dili Eğitimi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ARAK
Zihin Engelliler Eğitimi Doç. Dr. Dilek ERBAŞ

 

 


4 Ekim 2006 - Yrd. Doç. Dr. Kudret ALTUN'un bir yıl süreyle Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmesi. Yrd. Doç. Dr. Kudret ALTUN, ilgili kurum tarafından Bosna-Hersek, Zenica Üniversitesi Türkoloji Bölümünde görevlendirilmesi.

20 Ekim 2006 - Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Zülküf ALTAN'ın girmiş olduğu sınavı başararak Doçent unvanını elde etmesi.

26 Ekim 2006 - İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalına Uğur BÖYÜK'ün araştırma görevlisi olarak atanması.

26 Ekim 2006 - İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalına Yunus Emre UÇAN'ın araştırma görevlisi olarak atanması.

4 Kasım 2006 - Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa ÇELİKTEN'e yaptığı yurtdışı yayınlar dolayısıyla Rektörlükçe başarı ödülü verilmesi.

8 Aralık 2006 - Yrd. Doç Dr. Adem S. TURANLI'nın işlerinin yoğunluğu nedeniyle Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Başkanlığı ve İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı görevinden istifa etmesi üzerine, yerine Doç. Dr. M. Zülküf ALTAN'ın görevlendirilmesi

19 Aralık 2006 - Kadrosu İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nda bulunan Ömer CENGİZ'in fakültemiz öğrenci işleri bürosunda göreve başlaması.

25 Aralık 2006- Kadrosu Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nda bulunan Adile KARSLI'nın fakültemiz bölümler sekreterliğinde göreve başlaması.