2 Şubat 2005 - Özel Eğitim Bölüm Başkanlığına Yrd. Doç. Dr. Dilek ERBAŞ'ın atanması.

3 Şubat 2005 -Atatürk Üniversitesi Ağrı Eğitim Fakültesinde görev yapmakta olan Dr. Adnan KARADÜZ'ün  Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı'na yardımcı doçent olarak atanması.

3 Şubat 2005 - Fatma Kemal Timuçin Anadolu Lisesinde öğretmen olarak görev yapmakta olan Emine GÜNERİ'nin İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalına öğretim görevlisi olarak atanması.

7 Şubat 2005 - Trabzon - Sürmene Ticaret Lisesinde görev yapmakta olan Dr. Cevdet KIRPIK'ın İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atanması.

11 Şubat 2005 - Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesinde görev yapmakta olan Dr. Selahattin AKŞİT'in İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atanması.

15 Şubat 2005 - Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde görev yapmakta olan Dr. Murat SARAÇOĞLU'nun İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atanması.

15 Şubat 2005 - Daha önce Belsin Sağlık Ocağı'nda hemşire olarak çalışmakta olan Şahika KARACA'nın Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atanması.

28 Şubat 2005 - Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev yapmakta olan Dr. Mustafa Zülküf ALTAN'ın Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atanması.

28 Şubat 2005 - Yabancı Diller Yüksek Okulunda okutman olarak görev yapmakta olan Okutman Mustafa DURMUŞÇELEBİ, Yusuf ŞAHİN ve Aysın DEMİR'in YÖK Kanunu'nun 13/b-4 maddesi gereğince fakültemizde görevlendirilmesi.

8 Mart 2005 - Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ersoy TAŞDEMİRCİ'nin dekanlık görevinin sona ermesi, aynı görevi vekaleten yürütmeye başlaması.

31 Mart 2005 - Ahmet SAPANCI'nın Eğitim Bilimleri Bölümü Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atanması.

25 Nisan 2005 - İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Sibel SARAÇOĞLU'nun girdiği sınavı kazanarak doçent unvanını elde etmesi.

Doçentlik unvanını kazanması dolayısıyla adı geçen öğretim üyesinin yardımcı doçent olarak yürütmekte olduğu Fakülte Yönetim Kurulu üyeliğinin sona ermesi.

9 Mayıs 2005 - Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığı'na Prof. Dr. Ersoy TAŞDEMİRCİ'nin yeniden atanması.

4 Temmuz 2005- Fakültemiz Dekan Vekili Prof. Dr. Ersoy TAŞDEMİRCİ'nin bu görevinden istifa etmesi.

4-14 Temmuz 2005 - Fakülte Dekanlığına Rektör Prof. Dr. Cengiz UTAŞ'ın vekalet etmesi.

14 Temmuz 2005 - Dekan Vekilliği görevine Doç. Dr. Abdullah SAYDAM'ın atanması.

Dekan yardımcıları Doç. Dr. Mehmet ARSLAN'ın ve Yrd. Doç. Dr. Niyazi CAN'ın bu görevlerinin sona ermesi.

17 Temmuz 2005 - Dekan Yardımcılığı görevine İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat SARAÇOĞLU'nun atanması.

19 Temmuz 2005 - İlköğretim Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Cevdet KIRPIK ile Yrd. Doç. Dr. Mustafa HAMALOSMANOĞLU'nun İlköğretim Bölüm Başkan Yardımcılığı'na atanmaları.

1 Ağustos 2005 - Fakülte Yönetim Kurulu üyeliklerine Fen - Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hülya ARGUNŞAH, Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR, Doç. Dr. Ayhan ÖZTÜRK ile Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sibel SARAÇOĞLU ve Yrd. Doç. Dr. Adem S. TURANLI'nın atanmaları.

1 Ağustos-25 Eylül 2005 - Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet ARSLAN'ın Federal Almanya Baden Württemberg eyaletinde Feiburg Pedagoji Yüksekokulu'nda ders vermek üzere görevlendirilmesi.

1 Ağustos 2005 - Fakülte Yönetim Kurulu üyeliğine Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Sedat ÖZSOY'un atanması.

2 Ağustos 2005 - Kadrosu Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nda bulunan Ünal Çıtak'ın fakültemiz kütüphanesinde görevlendirilmesi.

16 Ağustos 2005 - Fakülte Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ümit TOKATLI'nın bu görevinden istifa etmesi.

29 Ağustos 2005 - Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet ARSLAN'ın Almanya'daki çalışmasının birinci aşamasını erken bitirmesi nedeniyle Eğitim Bilimleri Bölümünde görevine başlaması.

Ağustos 2005- Kadrosu fakültemizde bulunmak ve lisansüstü eğitimini tamamlamasının ardından fakültemize dönmek üzere Zeynep ÖLÇÜ'nün (İngiliz Dili ve Edebiyatı) ODTÜ'de ÖYP kapsamında görevlendirilmesi.

2 Eylül 2005 -  Fakültemiz İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Sibel SARAÇOĞLU'nun doçentlik kadrosuna atanması.

5 Eylül 2005 - Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kudret ALTUN'un bu görevinden istifa etmesi.

Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanlığına Doç. Dr. Abdullah SAYDAM'ın vekalet etmesi.

5 Eylül 2005 - Bir yıl süreyle Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığında görevlendirilen Eğitim Yönetimi,Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İsmail AYDOĞAN'ın fakültemizdeki görevine başlaması.

30 Eylül 2005 -Eğitim Bilimleri Bölümü'nde görev yapan Arş. Gör. Ahmet SAPANCI'nın YÖK Kanunu'nun 35. maddesi kapsamında Doktora yapmak üzere Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde görevlendirilmesi.

28 Eylül 2005 -İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Anabilim Dalı'nda görev yapan Arş. Gör. Fulya ÖNER ARMAĞAN'ın YÖK Kanunu'nun 35. maddesi kapsamında Yüksek Lisans ve Doktora yapmak üzere Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde görevlendirilmesi.

4 Ekim 2005 - Fakülte Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR'in bu görevinden istifa etmesi.

26 Ekim 2005 - Fakültemizde 2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılı'nın başlaması. Bu eğitim-öğretim yılında önceki programlara ilave olarak İngilizce Öğretmenliği programına ilk defa öğrenci (kontenjan 25 kişi) alınmıştır. Ayrıca İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği  programlarında da ikinci öğretime başlanmıştır (her programın kontenjanı 50'şer kişi).

28 Ekim 2005 - Fakültemiz İdari Hizmetler Şefi Fahriye CİHAN'ın doğum sebebiyle uzun süreli izne ayrılması.

Dekanlık Sekreterliği'ni yürüten Esra CÜRÜKTAŞ'ın Yazı İşleri Bürosunda görevlendirilmesi.

1 Kasım 2005 - İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı araştırma görevliliği kadrosuna Fatma BOZKURT'un atanması.

1 Kasım 2005 - İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı araştırma görevliliği kadrosuna Afşin KARİPER'in atanması.

7 Kasım 2005 - Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı'nda görevli Arş. Gör. Feride KUKUL'un aynı anabilim dalında öğretim görevliliğine atanması.

16 Aralık 2005 - Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi,Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Niyazi CAN'ın doçentlik sınavını kazanması.