24 Şubat 2004 - Fakülte Sekreterliği görevine asaleten Esma AYDEMİR'in atanması.

15 Mart 2004 - Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa ŞANAL'ın bölüm başkanlığı görevinden istifa etmesi.

25 Mart 2004 - Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölüm Başkanlığı'na Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mehmet ARSLAN'ın atanması.

21 Nisan 2004 - Fakültemiz Öğrenci İşleri Şefliğine Ramazan BENZER'in atanması.

7 Temmuz 2004 - Esra CÜRÜKTAŞ'ın fakültemizde geçici idari personel olarak göreve başlaması ve Dekan Sekreterliğinde görevlendirilmesi.

8 Temmuz 2004 - Ukrayna - Kırım Dev. Müh. ve Pedag Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak görevlendirilen Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi,Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İsmail AYDOĞAN'ın fakültemizdeki görevine başlaması.

1 Eylül 2004 - Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi,Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İsmail AYDOĞAN'ın bir yıl süreyle yeniden Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı Başkanlığı'nda görevlendirilmesi.

6 Eylül 2004 - Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalına Semra DEMİR' in öğretim görevlisi olarak atanması.

13 Eylül 2004 - Rahime ÖZDEMİR'in fakültemizde geçici idari personel olarak göreve başlaması ve bölümler sekreterliğinde görevlendirilmesi.

15 Eylül 2004 - Daha önce Balıkesir Bigadiç Babaköy İlköğretim Okulu'nda Coğrafya Öğretmeni olarak görev yapmakta olan Fisun AKŞİT'in İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalına öğretim görevlisi olarak atanması.

Ekim 2004 - Fakültemizde 2004-2005 eğitim-öğretim yılı'nın başlaması. Önceki bölümlere ilave olarak 2004-2005 eğitim-öğretim yılından itibaren  İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı'na da öğrenci (kontenjan 50 kişi) alınarak eğitim-öğretime başlanması.

23 Kasım 2004 - İlköğretim Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Sibel SARAÇOĞLU'na, yaptığı yurtdışı yayınlar dolayısıyla Rektörlükçe başarı ödülü verilmesi.

29 Kasım 2004 - Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev yapmakta olan Yrd. Doç. Dr. Dilek ERBAŞ'ın YÖK Kanunu'nun 40/b maddesi gereğince Özel Eğitim Bölümünde görevlendirilmesi.

1 Aralık 2004 - Daha önce Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunda okutman olarak çalışmakta olan Dr. Hüseyin ARAK'ın Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı'na yardımcı doçent olarak atanması.

6 Aralık 2004 - Dr. Mustafa HAMALOSMANOĞLU'nun İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı'na yardımcı doçent olarak atanması.

18 Aralık 2004 - Fen-Edebiyat Fakültesi'nde görev yapmakta olan Osman ÇİFÇİ'nin fakültemizde idari personel olarak göreve başlaması ve bölümler sekreterliğinde görevlendirilmesi.

23 Aralık 2004 - Erciyes Üniversitesi Yozgat Fen-Edebiyat Fakültesi'nde görev yapmakta olan Öğr. Gör. Seyhan EKİNCİ'nin YÖK Kanunu'nun 13/b-4 maddesi gereğince fakültemizde görevlendirilmesi.

29 Aralık 2004 - Fakültemiz Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Adem S. TURANLI'nın, bu görevine ilave olarak Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğüne atanması.