8 Ocak 2003 - Fakülte Sekreterliği görevine vekaleten Mimarlık Fakültesi Sekreteri Esma AYDEMİR'in atanması.

24 Şubat 2003 - Kadrosu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında bulunan Özlem AKKAYA'nın fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosunda çalışmak üzere görevlendirilmesi.

26 Mart 2003 - Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararla 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi gereğince Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde iki yeni bölümün (Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ve Özel Eğitim Bölümü) kurulması.

2 Nisan 2003 - Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışan İsmail AYDOĞAN'ın aynı anabilim dalına yardımcı doçent olarak atanması.

16 Nisan 2003 - Daha önce Yabancı Diller Yüksekokulunda okutman olarak görev yapmakta olan Abdullah GÖKŞİN'in fakültemiz Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalına öğretim görevlisi olarak atanması.

22 Nisan 2003 - Daha önce Ankara-Keçiören Satuk Buğra İlköğretim Okulunda Sosyal Bilgiler-Coğrafya Öğretmeni olarak çalışan Bekir GÖKMEN'in, İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalına öğretim görevlisi olarak atanması.

16 Haziran 2003 - TED Kayseri Koleji'nde öğretmen olarak çalışmakta olan Hale ORTAKÖYLÜOĞLU'nun Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı'na araştırma görevlisi olarak atanması.

20 Haziran 2003 - Fakülte Yönetim Kurulu üyeliğine İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Sibel SARAÇOĞLU'nun atanması.

23 Haziran 2003 - Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesinde görev yapmakta olan Doç. Dr. Abdullah SAYDAM'ın, İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalında göreve başlaması.

23 Haziran 2003 - İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ŞANAL'ın İlköğretim Bölüm Başkanlığı görevinden istifa etmesi.

14 Temmuz 2003 - İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ŞANAL'ın Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölüm Başkanlığına atanması.

14 Temmuz 2003 - İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Sibel SARAÇOĞLU'nun Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölüm Başkanlığına atanması.

15 Temmuz 2003 - İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Abdullah SAYDAM'ın İlköğretim Bölüm Başkanlığına atanması.

16 Temmuz 2003 - Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümünde görev yapan Arş. Gör. Hudayar Cihan GÜNGÖR'ün YÖK Kanunu'nun 35. maddesi kapsamında olarak Doktora yapmak üzere Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde görevlendirilmesi.

16 Temmuz 2003 - Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim görevlilerinden Ali BİRADEROĞLU'nun emekliye ayrılması.

Ağustos 2003 - Kadroları Fakültemizde bulunmak ve eğitimlerinin sonucunda fakültemize dönmek üzere Gülsüm ARAZ (Fen ve Matematik Eğitimi), Oktay BEKTAŞ (Matematik Eğitimi), Kürşat ASLAN (Bilgisayar Öğretimi ve Tek.) ve Neşe MUTLU'nun ODTÜ'de Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında görevlendirilmesi.

Doktoralarını bitirdikten sonra fakültemize gelecek olan, ancak kadroları Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde bulunan Durdane LAFÇI (Eğitim Bilimleri Bölümü) ve Emre AK (Eğitim Bilimleri Bölümü) ile Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Sevim SEVGİ'nin de (Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi) ODTÜ'de ÖYP kapsamında görevlendirilmesi.

1 Eylül 2003 - Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi,Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İsmail AYDOĞAN'ın Ukrayna - Kırım Dev. Müh. ve Pedag Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak görevlendirilmesi.

10 Eylül 2003 - Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanlığına aynı bölüm öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Adem S. TURANLI'nın atanması.

16 Eylül 2003 - Fen-Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü araştırma görevlisi kadrosunda çalışan Dr. Erhan AYDIN'ın fakültemiz Türkçe Eğitimi Bölümünde görevlendirilmesi.

22 Eylül 2003 - Fakültemizde çeşitli anabilim dalı başkanlıklarına atamalar yapıldı. Buna göre;

İlköğretim Bölümü

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığına Doç. Dr. Abdullah SAYDAM, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığına Yrd. Doç. Dr. Sibel SARAÇOĞLU, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanlığına Yrd. Doç. Dr. Mustafa ŞANAL;

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanlığına Prof. Dr. Ersoy TAŞDEMİRCİ, Eğitim Yönetimi,Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanlığına Yrd. Doç. Dr. Niyazi CAN; Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Başkanlığına Öğr. Gör. Emine SÖNMEZ, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı Başkanlığına Öğr. Gör. Nuran OĞUZKAYA atanmıştır.

26 Eylül 2003 - Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi gereğince Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde 26.03.2003 tarihinde kurulan Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ve Özel Eğitim Bölümü anabilim dallarının oluşturulması.

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

1 Kasım 2003 - Hakan ASLAN'ın fakültemizde geçici idari personel olarak görevlendirilmesi.

3 Kasım 2003 - Hacı ALDEMİR'in fakültemizde geçici idari personel olarak görevlendirilmesi.

18 Kasım 2003 - İlköğretim Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Sibel SARAÇOĞLU'na, yaptığı yurtdışı yayınlar dolayısıyla Rektörlükçe başarı ödülü verilmesi.

9 Aralık 2003 - Fahriye Cihan'ın fakültemizde şef olarak görevine başlaması.