22 Aralık 2001 - Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Eğitim Fakültesi kurulmasının, 22.12.2001 tarih ve 2001/3552 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilmesi.

8 Şubat 2002 - Erciyes Üniversitesi bünyesinde Eğitim Fakültesi'nin kurulmasına dair Bakanlar Kurulu kararının 24665 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi.

08 Mart 2002 - Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ersoy TAŞDEMİRCİ'nin fakülte dekanlığına asaleten atanması.

9 Nisan 2002 - Yükseköğretim Kurulu'nun, 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi gereğince Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde yedi bölüm ve bunlara bağlı 24 anabilim dalının açılmasına karar vermesi.

Bu bölümler ve anabilim dalları şunlardır:

İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Eğitim Bilimleri Bölümü esasında Eğitim Fakültesinden daha eski bir geçmişe sahiptir. Bu bölüm ilk olarak 1985'te Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencilerine "Öğretmenlik Formasyon Eğitimi" vermek üzere kurulmuştur. 1995-1996 Eğitim-Öğretim Yılında Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalına 30 öğrenci alarak lisans düzeyinde eğitim-öğretime başlanmıştır. Ancak 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenci alımı YÖK tarafından durdurulmuştur. Eğitim Fakültesinin kurulması ile birlikte bölüm akademik kadrolarıyla birlikte fakültemize aktarılmıştır.

12 Haziran 2002 -Eğitim Fakültesinin kurulması üzerine Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde faaliyet göstermekte olan Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim elemanlarının kadroları yeni fakültenin çekirdeğini oluşturmak üzere bu fakülteye aktarıldı. Böylelikle fakültemizin ilköğretim elemanları şu kişilerden teşekkül etmiş oldu:

Prof. Dr. Ersoy TAŞDEMİRCİ

Doç. Dr. Mehmet ARSLAN

Yrd. Doç. Dr. Niyazi CAN

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇELİKTEN

Yrd. Doç. Dr. Adem S. TURANLI

Öğr. Gör. Ali BİRADEROĞLU

Öğr. Gör. Nuran OĞUZKAYA

Öğr. Gör. Emine SÖNMEZ

Öğr. Gör. Hatice ŞAHİN

Arş. Gör. Mustafa ŞANAL

Arş. Gör. İsmail AYDOĞAN

Arş. Gör. Mustafa GÜÇLÜ

Arş. Gör. Feride KUKUL

Arş Gör. Necla EKİNCİ (Doktora yapmak üzere YÖK Kanununun 35. maddesi gereğince Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde görevlendirildi.)

Fakültemizde ilk idari kadroyu da Fahriye CİHAN, Cengiz ARIK, Selma SAVAŞ ve Mehmet MUŞMUŞOĞLU oluşturmaktaydı.

09 Mayıs 2002 - Prof. Dr. Ersoy TAŞDEMİRCİ'nin, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığı'na atanması.

12 Haziran 2002 - Fakülte Dekan Yardımcılığına Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet ARSLAN'ın atanması.

16 Haziran 2002 - Eğitim Bilimleri Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışan Mustafa ŞANAL'ın Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde yapmakta olduğu Doktora eğitimini tamamlaması.

10 Temmuz 2002 - Fakülte Yönetim Kurulu üyeliklerine Fen - Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Aydın TUNÇBİLEK, Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR, Prof. Dr. Metin KARAÖRS, Doç. Dr. Ayhan ÖZTÜRK, Yrd. Doç. Dr. Sema ÖZTÜRK ile Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet ARSLAN'ın atanması.

8 Eylül 2002 - Daha önce Fen-Edebiyat Fakültesi'nde  görev yapmakta olan Dr. Sibel Sibel SARAÇOĞLU'nun Fakültemiz İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Anabilim Dalına yardımcı Doçent olarak atanması.

30 Eylül 2002 - Fakültemiz Ayniyat Bürosunda Cengiz ARIK'ın göreve başlaması.

30 Eylül 2002 -Eğitim Bilimleri Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışan Mustafa ŞANAL'ın, İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atanması.

Ekim 2002 - 2002-2003 eğitim-öğretim yılında fakültemiz İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı ile Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı'na toplam 262 öğrenci alınarak eğitim-öğretime başlanması.

19 Ekim 2002 - Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü'nde görev yapan Arş. Gör. Necla EKİNCİ'nin YÖK Kanunu'nun 35. maddesi kapsamında Doktora yapmak üzere Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde görevlendirilmesi.

21 Ekim 2002- Niğde Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Yrd. Doç. Dr. Kudret ALTUN'un Türkçe Eğitimi Bölümüne atanması.

23 Ekim 2002 - Eğitim Bilimleri Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışan İsmail AYDOĞAN'ın Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde yapmakta olduğu Doktora eğitimini tamamlaması.

5 Kasım 2002 - Pakize EVLER'in fakültemizde şef olarak göreve başlaması.

11 Kasım 2002 - Fulya ÖNER'in İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atanması.

28 Kasım 2002 - Münhal bulunan Dekan Yardımcılığına Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Niyazi CAN'ın atanması.

28 Kasım 2002 - Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanlığına, aynı bölümün öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Kudret ALTUN'un atanması.

28 Kasım 2002 - İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ŞANAL'ın İlköğretim Bölüm Başkanlığı'na atanması.

28 Kasım 2002 - Fakültemiz tahakkuk memurluğu ve Fakülte Sekreterliği görevine vekâleten Arş. Gör. Dr. İsmail AYDOĞAN'ın atanması.

26 Aralık 2002 - Fakülte Yönetim Kurulu üyeliğine Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ümit TOKATLI'nın atanması.