ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ'NİN

KRONOLOJİK TARİHİ

Bu çalışmanın amacı Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin kronolojik bakımdan nasıl bir gelişme izlediğini göstermektir. Böylelikle fakültemizde meydana gelen gelişmeleri kayıt altına alarak insan hafızasının unutkanlığının doğuracağı sakıncaların bertaraf edilmesi mümkün olacaktır. Çalışmanın esası daha çok objektif verilere dayalı bilgilere yer vermeye dayanmaktadır. Dolayısıyla yazılı belge haline dönüşmüş konular burada yer almaktadır. Mesela fakültenin, bölümlerin açılışı, öğrenci alınmasına karar verilmesi, fakültede yeni bir öğretim elemanının göreve başlaması, bir öğretim elemanının akademik kariyerinde meydana gelen değişme, yönetim değişmeleri, uzun süreli yurtiçi veya yurtdışı görevlendirmeleri, öğretim elemanlarımızın ödül alması gibi konular üzerinde durulmaktadır.

 

Yıllara göre Kronolojik Tarihçe

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2001-2002