Adı ve Soyadı Mustafa Zülküf ALTAN
İş adresi Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Tel  
E-posta  
Web  
Akademik Statü Doç. Dr.
Bölümü İngiliz Dili ve Eğitimi
Diplomalar  
    Lisans Selçuk Üniversitesi, 1985
    Y. Lisans Bilkent Üniversitesi, 1990
    Doktora

Doktora Sonrası

Çukurova Üniversitesi, 1994

Ohio State University, 1997

Akademik İlgi Alanları Öğretmen Eğitimi, Öğretmen Eğitiminde Uygulama, Yabancı Dil Öğrenmede Bireysel Farklılıklar, Çoklu Zeka Teorisi, Kişilik ve Öğretme Stilleri
Deneyimler Mart 2005- Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğetmenliği Bölümü, Kayseri
İdari Görevler Aralık, 2006- Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı
Yürütülen Tezler  
     Yüksek Lisans

Akça Recep, 2001. An evaluation of present English teaching at public and private high schools in Elazığ. Yüksek Lisans Tezi.

Yüksel, Aynur, 2001. An evaluation of English teaching programme and implementaions in primary schools (4th grade) in Elazığ. Yüksek Lisans Tezi.

Sarıeyüpoğlu, N.D. 2001. An evaluation of students’ attitudes and motivation toward English as a foreign language at Fırat University Technical Education Faculty. Yüksek Lisans Tezi.
     Doktora  
Projeler

The Culture of the English Language Teachers in Turkey. 1996

Practicum in Teacher Education. 1997
Yayınlar
  Kitaplar:

Profesyonel Öğretmenliğe Doğru, PEGEM, 2009.
 

 
  Makaleler (Seçme):
 
Teaching global issues through intercultural communication, critical thinking and multiple intelligences, Modern English Teacher, 19 (1), 60-64. January, 2010.
Improving Students' higher -order thinking skills. Modern English Teacher, 17( 3), 63-67. July, 2008.
 •  
Targeting the talented. English teaching professional, 55, 25-28. March 2008
 
 •  
İnternet ve eğitim. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2007/2, 569-577. 2007
 
 •  
Preparation of Foreign language teachers in Turkey: A challenge for the 21st century. Dil Dergisi, 134, 49-54. Ekim, Kasım, Aralık. 2006.
 
 •  
Beliefs about Language Learning of Foreign Language-Major University Students. The Australian Journal of Teacher Education, 31 (2), 45-52. September 2006.
 
 
 •  
Learning how to learn: What every teacher needs to know. English Teaching Professional, 33, 50-52. July 2004.
 
 •  
Nationality & Language Learning Strategies of ELT-Major University Students. Asian EFL Journal (On-line TEFL Journal), June 2004.
 
 •  
Atatürk; Dil, Türk Dili ve Yabancı Dil. Dil Dergisi, Ankara Üniversitesi, 122, 52-60.  Eylül, Ekim, Kasım 2003.
 
 •  
Language learning strategies and foreign language acheivement. Eğitim ve Bilim, 28 (129), 25-31, 2003.
 
 •  
Assessment for Multiple Intelligences. Modern English Teacher, 11(3), 56-60, July 2002.
 
 •  
Teaching styles and their impacts on learning. Bridges, 8, Winter 2002.
 
 •  
Teacher Preparation via Technology. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (2), 209-216, 2001.
 
 •  
Creating a Learner-Centered Teacher Education Program.  English Teaching Forum, 28-35, July 2001.
 
 •  
The power of English as a bridge for creating cultural understanding in EFL classes. Bridges, 6, Summer 2001.
 
 •  
Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st century. A review article. TESOL Quarterly, 204-205, June 2001.
 
 •  
Closing the gap between teachers & students through learning styles and strategies awareness. Ohio TESOL Newsletter, 15(2), 26-27.  Spring 2001.
 
 •  
The Theory of Multiple Intelligences: what does it offer EFL Teachers. Modern English Teacher, 10 (1), 52-56,January 2001.
 
 •  
Teaching change to teachers and the role of change theories in the technology education of teachers. Eğitim ve Bilim, 26 (119), 26-32, 2001.
 
 •  
Language learning styles, strategies and gender in learning a foreign language. Dil Dergisi, Ankara Üniversitesi, 96, 30-39. Ekim 2000. 
 
 •  
Learning styles, strategies & the theory of multiple intelligences in second/foreign language learning in the next millennium. Co-authored article. Dil Dergisi, Ankara Üniversitesi, 94, 75-85. Ağustos 2000.
 
 •  
The teacher as an orginizer. INGED Newsletter, Haziran 2000.
 
 •  
Yabancı Dil Öğrenmede  sorunun cevaplanmasına ilişkin güven duygusu ve İşaret Tarama Kuramı Kullanılarak yapılan bir inceleme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16-17, 15-23, 1999.
 
 •  
Relationship between the Type of Anxiety and Foreign Language Achievement: A study of university English preparatory school students. Dil Dergisi, Ankara Üniversitesi, 76, 42-49. Þubat 1999.
 
 •  
Çoklu Zeka kuramı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17, 105-111, kış, 1999.
 
 •  
Öğrenme biçemleri ve öğrencilerin yabancı dil sınıflarında daha yetkili kılınması. Dil Dergisi, Ankara Üniversitesi, 72, 35-43, Ekim 1998.
 
 •  
Ülkelerin Eğitim çıkmazı: Amerika Birleşik Devletleri Örneği (1). Milli Eğitim, 10, 29-34, 1998.
 
 •  
Çoklu Zeka kuramı ve vadettikleri. Dil Dergisi, Ankara Üniversitesi, 83, 50-58, Eylül 1998.
 
 •  
Educational Institutions, innovation and knowledge. Eğitim ve Bilim, 22 (109), 45-49, 1998.
 
 •  
Eğitim Fakülteleri, teknoloji ve değişim”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15, 295-304, Yaz 1998.
 
 •  
A Call for Change and Pedagogy: A critical analysis of teacher education in Turkey. European Journal of Education, 33 (4), 407-417. 1998.
 
 •  
Critical Thinking & Some Strategies of to Develop Critical Thinking in Education. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 17, 215-221. 1998.
 
 •  
Strategies for implementing the seven principles of good teaching into the EFL classroom. INGED newsletter, 12-14. June 1998.
 
 •  
The Culture of the English Language Teacher in an EFL Context. ERIC Clearinghouse on Languages and Linguistics. May 1997.
 
 •  
Self-direction in professional development: A reflective approach. Modern English Teacher . 6(2), 7-13.April, 1997.
 
 •  
Context and Culture in language teaching. A review article. Journal of Intensive English Studies. Vol.10, 97-102. Spring/Fall 1996.
 
 •  
Culture in EFL Contexts-Classroom and Coursebooks. Modern English Teacher , 4(2), 58-60.April 1995.

Konferans Bildirileri (seçme):

1- The importance of intercultural communication. Plenary talk at IV international Akmullah Readings. Baskir State Pedagogical University. 10-12 December 2009. Ufa, Bashkortostan, Russian Federation.
2- Culture, language, globalization and intercultural communication: Challenges for instructors. 44th Linguistics Colloquium on Globalization, intercultural communication and language. 09 - 12. September, 2009, New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria
3-

Teaching global issues through intercultural communication, critical thinking and multiple intelligences. 2nd International congress of European Turks. 14-16 May 2009, Antwerp, Belgium.

4- Being “newspaperly” creative in the EFL classroom. BETA-IATEFL18th National conference. 16-17 May 2009. Stara Zagora, Bulgaria.
5- Are you ready for a paradigm shift? The effect of globalization on ELT. 5th International ELTAM-IATEFL conference. 24-26 October, Skopje, Macadonia, 2008.
6- ELT major university students & beliefs on the role of English language, globalization and global English.Glob Eng. International conference on global English. 14-16 February, Verona, Italy.2008.
 
7- Perspectives From Turkey. Asian EFL Journal Conference: Making connections, 13-15 Mayıs, 2005 Pusan, Kore.
 
8- Assessment for multiple intelligences. 10th Tesol Arabia Conference, Mart 10-12, 2004, Dubai, UAE.
 
9- Perspectives on the past, present and the future of of the English Language. 2. Yerel ELT Konferansı. İnönü Üniversitesi. Mayıs 2003.
 
10- Nationality & Language Learning Strategies of  ELT-Major University Students. AILA, 16-21 Aralık, 2002. Singapore.
 
11- Teaching styles and their impacts on learning. 9th annual convention, 13-14 Ekim 2001. Aristotle Üniversitesi, Thessaloniki, Greece.
 
12- The power of English as a bridge for creating cultural understanding in EFL classes. Balkan Sempozyumu.  27-29 Nisan 2001. Alexandroupolis, Greece.
 
13- Collaborative Learning: What is its promise to EFL Classes. 12th World Congress of Applied Linguistics. 1-6 August 1999. Tokyo, Japan.
 
14- Becoming a researcher: an investigation of research habits of Turkish ELT professionals. 1st International ELT Research Conference, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi. Mayıs 27-29, 1999.
 
15- Pros & Cons of Multimedia and Foreign Language Teaching. Koç Üniversitesi  2. CALL Konferansı. Mayıs 1-2, 1999.
 
16- Cooperative Learning & the Theory of Multiple Intelligences in EFL Classes in the next Millennium.  20th Anniversary of TESOL Greece Convention. Mart 20-21, 1999.
 
17- Factors Affecting Successful Implementation, and Assessment. MA TEFL Sempozyumu. Bilkent Üniversitesi. Aralık 4, 1998.
 
18- English Language Teacher Training Programs in Turkey: Time to Change. Sempozyum’96. Hacettepe Üniversitesi, 30 Eylül-3 Ekim 1996.
 
19- A Comparison of Teacher Roles and Characteristics of Effective Teachers. 2nd. IATEFL Balkan ELT Konferansı. Boğaziçi Üniversitesi. Eylül 5-7, 1996.
 
20- Teachers as Change Agents. ODTÜ ELT Konvansiyonu, Mayıs 1-18, 1996.
 
21- A new meaning to tired techniques. 1. Yerel ELT Konferansı. İnönü Üniversitesi. Nisan 27-28, 1995.
Aldığı Ödüller TESOL Arabia Seyahat Ödülü, 2004

Ruth Crymes TESOL Yaz Akademisi Katılım Ödülü, 2000-2001

Bilimsel Kuruluşlara Üyelik TESOL
Verdiği Dersler Okuma Becerileri

Dil Edinimi

Yabancı Dil Öğretiminde Yaklaşımlar

Materyal Değerlendirme ve Uyarlama

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi

Yabancı Dil Öğretiminde Değerlendirme

Öğretmenlik Mesleğine Giriş

Okul Deneyimi, I, II

Özel Öğretim Yöntemleri

İleri İngilizce,

Dil ve Kültür