Adı ve Soyadı Cevdet KIRPIK
İş adresi Erciyes Üniversitesi Eğitim Fak. İlköğretim Böl. Melikgazi/KAYSERİ
Tel +90.0.352 437 49 01 ( 37004)
E-posta cevdetk@erciyes.edu.tr
Web  
Akademik Statü Yrd. Doç. Dr.
Bölümü İlköğretim
Diplomalar  
                      Lisans

Lisans :Karadeniz Teknik Üniv. Fatih Eğitim Fak. Tarih Öğretmenliği

                      Y. Lisans

Yüksek Lisans : Karadeniz Teknik Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü

                      Doktora

Doktora :Süleyman Demirel Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Akademik İlgi Alanları Osmanlı Hanedanı, Osmanlı Devleti'nde İşçiler, Osmanlı Toplumu, Şeriye Sicilleri, Tarih Öğretimi.
Deneyimler Tarih Öğretmenliği
İdari Görevler

Bölüm Bşk. Yrd. 2005-2006.

Dekan Yardımcılığı 2006-

Yürütülen Tezler  
              Yüksek Lisans  
              Doktora  
Projeler

 Training Social Studies and History Educators for Multicultural Europe/Sosyal Bilgiler ve Tarih Öğretmenlerini Çok Kültürlü Avrupa İçin Eğitmek

İlk Kadın Yazarımız Fatma Aliye Hanım'ın Romanlarının, Kadın ve Tarihle İlgili Eserlerinin Latin Alfabesine ve Günümüz Türkçesine Aktarılması

Yayınlar


Makale, Bildiri ve Kitap Bölümü


 1. KIRPIK, C., “The Heritage of the Ottomans: Living Together with Difference”  Understanding Ourselves and One Another Active Learning For History and Social Studies Lesson, Edited by S. Aktekin, P.Harnett, M.Öztürk, D. Smart, Ankara, 2009.
 2. KIRPIK, C.,“Why was the Ottoman State so Succesful and so Long Lasting? Understanding Ourselves and One Another Active Learning For History and Social Studies Lessons, Edited by S. Aktekin, P.Harnett, M.Öztürk, D. Smart, Ankara, 2009.
 3. KIRPIK, C., "Active Learning in History and Social Studies," Teachin History and Social Studies for Multicultural Europe, Edited by S. Aktekin, P.Harnett, M.Öztürk, D. Smart, Ankara, 2009.
 4. KIRPIK, C., “Changing the Attitudes of History and Social Studies Teachers towards Active Learning”  History Edicators’ International Resaerch Network Conference 14th-16th  September 2009, The University of Ulster-Coleraine-Northerhn Ireland’da sunulan bildiri.
 5. KIRPIK, C., “Anadolu’da Savaş, İstanbul’da Kanun Hazırlığı ve Hanedân-ı Âl-i Osman Kararnamesi”, SDÜ  Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Mayıs 2009, Sayı:19, s.1-24.
 6. KIRPIK, C., “Osmanlı Devleti’nde Ermeni İşçiler ve Milliyetçilik”, Hoşgörüden Yol Ayrımına Ermeniler, I,  Ocak, 2009, s.423–443. (Erciyes Üniversitesi tarafından 22-24 Mayıs 2008 tarihleri arasında düzenlenen “XIX. Yüzyılda Ermeni Milliyetçiliğinin Doğuşu ve Büyük Devletlerin Politikaları” başlıklı sempozyuma sunulan bildiri) 
 7. KIRPIK.C. "Nizamnamed Dışı Bir Evlilik Şehzade Sayılmayan İki Çocuk",  Toplumsal Tarih, sayı:170, Şubat 2008, s. 48-55.
 8. KIRPIK.C. "Abdülkadir ve İbrahim Tevfik Efendi Yargı Karşısında İki Şehzade", Toplumsal Tarih, sayı:167, Kasım 2007, s. 26-32.
 9. KIRPIK, C, “Propaganda ve Provokasyon:Müslüman Kıyafetiyle Terörist Ermeni Eylemleri ”, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı:1170, Eylül-Ekim 2007, S.191-208.
 10. KIRPIK, C, "Şehzade Eğitimini Çağdaşlaştırma Teşebbüsleri", Belleten, LXXI, 261 (Ağustos 2007), s. 575-612.
 11. KIRPIK, C, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Modernleşme Sancıları Fes-Şapka Çatışması”, Toplumsal Tarih, sayı:162 Haziran 2007, s. 14-22.
 12. KIRPIK, C, “Osmanlı Devletinde Faaliyet Gösteren Yabancı Şirketlerde Kıyafet Meselesi”, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı:161, Mart-Nisan 2006, S.131-137.
 13. KIRPIK, C, “Loncadan Cemiyete Osmanlı Hamal Teşkilatlarında Değişim”, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı:158, Eylül-Ekim 2005, S.95-108.
 14. KIRPIK, C, “1830 Numaralı Şeriye Siciline Göre Trabzon da Müslüman Gayrimüslim Münasebetleri (1643-1644)”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler   Dergisi, sayı:6-7. Isparta 2002, s.35-50.
 15. KIRPIK, C, “1830 numaralı Şeriye Siciline Göre Trabzon da Ekonomik Hayat,” Trabzon ve Çevresi Uluslar arası Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu, cilt:1, Trabzon Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Yayınları, Trabzon, 2002, s.237-248.
 16. KIRPIK, C, “1830 numaralı Şer iye Siciline Göre (1643-1644) Trabzon Toplumunda Kadın”, Trabzon Tarihi Sempozyumu, Trabzon Belediyesi Kültür Yayınları, Trabzon, 1998. s. 267-286.1830
Aldığı Ödüller  
Bilimsel Kuruluşlara Üyelik  
Verdiği Dersler

Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Cumhuriyet Tarihi ve Uygarlığı

Uygarlık Tarihi

Türk Tarihi ve Kültürü

Özel Öğretim Yöntemleri

Öğretmenlik Uygulaması

Yeni ve Yakınçağ Tarihi