Adı ve Soyadı Yılmaz AKSOY
İş adresi Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 38039 Melikgazi/Kayseri, Türkiye.
Tel + 90 352 437 49 01 / 37112
E-posta yaksoy@erciyes.edu.tr
Web
Akademik Statü Yrd. Doç. Dr.
Bölümü İlköğretim Bölümü, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı.
Diplomalar  
                               Lisans Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Öğretmenliği, 1997.
                     Y. Lisans René Descartes (Paris 5) Üniversitesi,  Matematik Eğitimi, 2001.
                       Doktora

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi, 2007.

 

Akademik İlgi Alanları

 

 

Matematik Eğitimi, Bilgisayar Cebiri Sistemleri, Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi

Deneyimler

Araştırma Görevlisi (2002-2007), Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı.

İdari Görevler

Okul Deneyimi-Öğretmenlik Uygulaması Dersleri Anabilim Dalı Koordinatörü (2003-2007), Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı.

Ortaöğretim (9., 10., 11. ve 12. sınıf) Matematik Dersi Öğretim Programlarını Geliştirme Komisyonu Üyesi, Avrupa Birliği-Türkiye, Temel Eğitimi Destek Projesi: Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı,  2004.

İlköğretim 2. Kademe (6., 7. ve 8. sınıf) Matematik Ders Kitapları Yazım Komisyonu, Bilim Danışmanlığı,  Avrupa Birliği-Türkiye, Temel Eğitimi Destek Projesi:Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim Genel Müdürlüğü, 2005-2006.

Yürütülen Tezler  
              Yüksek Lisans  
              Doktora  
Projeler EUBAP PROJELERİ
ARP, FBA-9-1024, Yönetici, MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNE DİNAMİK GEOMETRİ YAZILIMLARINDAN GEOGEBRA'NIN TANITILMASI VE MATEMATİK DERSLERİNDE KULLANMALARINI SAĞLAMA, 2009-2011 

AB DESTEKLİ PROJELER
BUILDING UP VIRTUAL MATHEMATICS LABORATORY, 2009-1-TR1-LEO04-05141-5, 2009-2011
ESTABLISHING WEB BASED MATHEMATICAL LEARNING SYSTEM (WEB-MLS), 2009-TR1-LEO05-08701, 2009-2011
 
Yayınlar

Yayınlanan makaleler

Soybaş, D., Aksoy, Y. & Akay, H., (2008) Senior students teachers' understanding of relations between function, equation and polynomial concepts as conceptual knowledge, International Electronic Journal of Mathematics Education, Volume 3, Number 3, p. 223-225.

 

Aksoy, Y., Soybaş D., (2006) Integration of Complex Calculators Into Mathematics Education, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(3),97-112


Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

 

Bayazit, İ., Ubuz, B., Aksoy, Y. (2009) Mathematical Tasks as a Tool to Promote Student Learning, Proceedings of the 33rd International Conference on the Psychology of Mathematics Education (PME33), Thessaloniki, GREECE, July 19-24, 2009.

 

Aksoy, Y., Bayazit, İ. (2009) Teaching “Complex Numbers” in France and Turkey, Proceedings of the 33rd International Conference on the Psychology of Mathematics Education (PME33), Thessaloniki, GREECE, July 19-24, 2009.

 

Kabaca, T., Aksoy, Y., Bayazit, İ. (2009)  Ideas of GeoGebra Institute of Turkey, First International GeoGebra Conference, Hagenberg, AUSTRIA, July 14-15, 2009.

 

Aktümen, M., Aksoy, Y., Mirasyedioğlu, M. (2009) Developping Teaching Materials for 6th & 8th Grades by a Dynamic Mathematics Software GeoGebra, First International GeoGebra Conference, Hagenberg, AUSTRIA, July 14-15, 2009.

 

Aktümen, M., Kabaca, T., Aksoy, Y., Bulut M., Mirasyedioğlu, M. (2009) Bir Dinamik Geometri Yazılımı: GeoGebra, I. Uluslar arası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, 1-3 Mayıs 2009.

 

Aksoy, Y., Mirasyedioğlu, S. (2008) Türev Kavramının Öğretiminde Bilgisayar Cebiri Sistemlerinin Etkisi, 8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bolu.

 

Aksoy, Y., Bulut M., Mirasyedioğlu S. (2007) The Effect of Computer Algebra System (CAS) in The Development of Conceptual and Procedural Knowledge, First Central-and Eastern European Conference on Computer Algebra- and Dynamic Geometrry Systems in Mathematics Education, 20-23 June 2007, Hungary.

 

Bulut M., Aksoy, Y., Mirasyedioğlu S. (2007) The Effects of CAS in The Development of Problem Solving Abilities, First Central-and Eastern European Conference on Computer Algebra- and Dynamic Geometrry Systems in Mathematics Education, 20-23 June 2007, Hungary.

 

Aksoy, Y., Mirasyedioğlu S., Bulut M. (2006) The Influence of Computer Algebra System (CAS) in Teaching Derivative Concept, 3 rd International Conference on the Teaching of Mathematics at the Undergraduate Level, 30 June - 5 July 2006, İstanbul.

 

Bulut M., Çakmak D., Terzi M.,Aksoy, Y. (2006) Matematik Öğretmenleri ve İlköğretim Müfettişleri İçin Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Kursunun Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi, VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 07-09 Eylül 2006, Ankara.

 

Aksoy, Y. (2002) Rapport aux savoirs et nouvelles perspectives curriculaires, ?Didactiques et rapports aux savoirs? Actes des 3 éme journées d?études Franco-Québecoises des didactiques, 17-18 Juin 2002, Sorbonne, Paris.


Kitap Bölümleri

Kabaca, T., Mirasyedioğlu, M., Aktümen, M., Aksoy, Y. (2009) The Use of Computer Algebra Systems in Calculus Teaching: Principles and Sample Applications, in Technology, Education and Development, ISBN 978-953-7619-40-4, In-teh, Austria.

 

Bayazit, İ., Aksoy, Y., (2009) Matematiksel Problemlerin Öğrenim ve Öğretimi. M.F. Özmantar, E. Bingölbali (Ed) İlköğretimde Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. ISBN 9786054282111, Ankara: PegemA.

 

 Aksoy, Y., Bayazit, İ., (2009) Simetri Kavramının Öğrenim ve Öğretiminde Karşılaşılan Zorlukların Analitik Bir Yaklaşımla İncelenmesi. M.F. Özmantar, E. Bingölbali (Ed) İlköğretimde Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. ISBN 9786054282111, Ankara: PegemA.

 

Aldığı Ödüller  
Bilimsel Kuruluşlara Üyelik  
Verdiği Dersler  
BİLGİSAYAR I-II,
KONU ALANI DERS KİTABI İNCELEME
MATEMATİK ÖĞRETİMİ
BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİ
MATEMATİKTE GÜNCEL KONULAR
EĞİTSEL OYUNLARLA MATEMATİK ÖĞRETİMİ
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KAVRAM YANILGILARI
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK EĞİTİMİ
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ