06.01.2017- ÖYP kapsamında Lisansüstü Eğitimi yapmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 35. Maddesi uyarınca görevlendirilen ve Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalına ataması yapılan Arş. Gör. Dr. Sevim SEVGİ’nin Fakültemizde görevine başlaması.

ÖYP kapsamında Lisansüstü Eğitimi yapmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 35. Maddesi uyarınca görevlendirilen ve Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalına ataması yapılan Arş. Gör. Dr. Dürdane TOR’un Fakültemizde görevine başlaması.

25.01.2017- Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalına ataması yapılan Arş. Gör. Dr. Dürdane TOR’un 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 39.maddesi kapsamında 15 Şubat 2017-14 Şubat 2018 tarihleri arasında Arizona State Üniversitesi/Amerika Birleşik Devletlerinde görevlendirilmesi.

Türkçe Eğitimi Bölümü Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kudret ALTUN'un 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 39.maddesi kapsamında 15 Şubat-15 Temmuz 2017 tarihleri arasında İtalya-Universita CA Foscari/Dipartimento di Studi sull'Asia Venezia Üniversitesinde görevlendirilmesi.

18.08.2017- Fakültemiz Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Oktay BEKTAŞ’ın doçentlik sınavında başarılı olması.

08.09.2017- Fakültemiz Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ali GÖÇER’in Profesörlüğe tayini.

12.10.2017- Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalına öğretim elemanı olarak atanan Arş. Gör. Dr. Naime ELCAN, Fakültemizde görevine başlaması.

24.10.2017- Fakültemiz Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Cevdet KIRPIK’ın, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü olarak yeniden atanması.

01.11.2017- Fakültemiz Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK ile Yrd. Doç. Dr. Neşet MUTLU’nun, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı olarak yeniden atanmaları.

16.11.2017- Fakültemiz Dekanlığı görevini yürütmek üzere Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN’in yeniden atanması.

Fakültemiz Dekan Yardımcılığı görevini yürütmek üzere Doç. Dr. Kasım KARAMAN’ın yeniden atanması.

17.11.2017- Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanlığı  görevini yürütmekte olan Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN’in görevinden ayrılması nedeniyle söz konusu Bölüm Başkanlığına Prof. Dr. Hasan KAYA’nın atanması.

21.11.2017- Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalına öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Sevim SEVGİ’nin Fakültemizde Yardımcı Doçent kadrosuna atanması.

01.12.2017- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39.maddesi kapsamında, 15 Şubat 2017-15 Şubat 2018 tarihleri arasında Amerika'da görevlendirilen Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Arş. Gör. Dr. Dürdane TOR, Fakültemizde görevine başlaması.

07.12.2017- Temel Eğitim Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ergün ÖZTÜRK’ün Karakter ve Değer Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı olarak görevlendirlmesi.

13.12.2017- Fakültemiz Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Cevdet KIRPIK’ın Profesörlüğe tayini.

26.12.2017- Fakültemiz Dekan Yardımcılığı görevine Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Uğur BÜYÜK’ün atanması.