04.01.2016- Fakültemiz İlköğretim Bölüm Başkanlığı görevini yürütmekte olan Prof. Dr. Hasan KAYA'nın görev süresinin dolması nedeniyle atama yapılıncaya kadar Bölüm Başkanlığının dekanlık uhdesine alınması.

25.01.2016- İlköğretim Bölüm Başkanlığına Doç. Dr. Cemalettin IŞIK'ın 3 (üç) yıl süreyle atanması.

10.02.2016- Fakülte Kurulu tarafında,  Doç. Dr. Hüseyin ARAK'ın Fakülte Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi.

22.02.2016- İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmekte olan Doç. Dr. Kasım KARAMAN'ın görevinden ayrılması nedeniyle söz konusu Ana Bilim Dalı Başkanlığına Doç. Dr. Ergün ÖZTÜRK'ün atanması.

15.04.2016- Üniversitemiz Sosyal Bilimler  Enstitüsü araştırma görevlisi kadrosunda görev yapmakta olan Arş. Gör. Dr. Dürdane TOR'un Fakültemizde göreve başlaması.

25.04.2016- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 35. maddesi uyarınca ÖYP kapsamında kadrosu geçici olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsüne devredilen Arş. Gör. Ebru EZBERCİ ÇEVİK'in Fakültemizde görevlendirilmesi.

15.06.2016- Fakültemizde yapılan seçimler sonucunda  Doç. Dr. Mustafa DURMUŞÇELEBİ'nin Fakülte Kurulu üyesi olarak seçilmesi.

21.07.2016- Ülkemizde yaşanan Olağanüstü durum nedeniyle YÖK'ün talebi üzerine Rektörlüğümüze bağlı bütün fakülte dekanlıklarının YÖK tarafından yeni bir görevlendirme yapılıncaya kadar Rektörün uhdesine verilmesi ve Dekan Yardımcısı olarak Doç.Dr. Kasım KARAMAN'ın görevlendirilmesi.

10.08.2016- Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15/06/2016 tarihli toplantısında alınan kararına istinaden Eğitim Fakültelerinin bölüm ve ana bilim dalı yönünden aşağıdaki tabloda belirtildiği şekliyle yeniden yapılandırılması.

 

Eğitim Bilimleri Bölümü

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı

Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı

Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalı

Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı

Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı

Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı

Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Ana Bilim Dalı

Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı

Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı

Felsefe Grubu Eğitimi Ana Bilim Dalı

Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı

Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı

Temel Eğitim Bölümü

Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı

Okul Öncesi Eğitim Ana Bilim Dalı

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı

Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı

Fransız Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı

Japon Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı

Arap Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı

Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı

Özel Eğitim Bölümü

İşitme Engelliler Eğitimi Ana Bilim Dalı

Zihin Engelliler Eğitimi Ana Bilim Dalı

Görme Engelliler Eğitimi Ana Bilim Dalı

 

28.09.2016- 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca lisansüstü eğitim yapmak üzere Anadolu Üniversitesinde görevlendirilen Arş. Gör. Dilruba AKKAYA'nın 674 sayılı KHK kapsamında Fakültemizdeki görevine başlaması. 

04.10.2016- 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca başka üniversitelerde görevlendirilen Arş. Gör. Sibel ADA, Arş. Gör. Emine YAVUZ ve Arş. Gör. Murat BORAN'ın 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Üniversitelerine geri çağrılmaları.

05.10.2016- Arş. Gör. Dr. Bilgin NAVRUZ'un Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalında göreve başlaması.

10.10.2016- 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca lisansüstü eğitim yapmak üzere Gazi Üniversitesinde görevlendirilen Arş. Gör. Sibel ADA ve Arş. Gör. Emine YAVUZ ile Mersin Üniversitesinde görevlendirilen Arş. Gör. Murat BORAN'ın Fakültemizdeki görevlerine başlamaları. 

10.10.2016- Fakültemizde Ana Bilim Dalı Başkanı atamaları;

Prof. Dr. Hasan KAYA-Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN-Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 

Prof. Dr. Abdullah SAYDAM-Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN-Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. M. Zülküf ALTAN-İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Remzi KILIÇ- Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Mustafa ÇELİKTEN-Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Onur Alp İLHAN- Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Ergün ÖZTÜRK- Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Hüseyin ARAK- Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Hasan BOZGEYİKLİ-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Neşet MUTLU- Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı

Yrd. Doç. Dr. M. İzzettin YILMAZER-Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı Başkanı

12.10.2016- Prof. Dr. Abdullah SAYDAM'ın Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevinden ayrılması nedeniyle söz konusu Ana Bilim Dalı Başkanlığına Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK'ün atanması.

13.10.2016- Fakültemizde Bölüm Başkanı Atamaları;

Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN-Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN-Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Mustafa Zülküf ALTAN-Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Ergün ÖZTÜRK-Temel Eğitim Bölüm Başkanı 

17.10.2016-  Fakülte Kurulu tarafından, Prof. Dr. Hasan KAYA, Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN ile Yrd. Doç. Dr. Neşet MUTLU'nun Fakülte Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi.

17.10.2016- Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığına Prof. Dr. Remzi KILIÇ'ın 3 (üç) yıl süreyle atanması.

27.10.2016- Fakültemizde yapılan seçimler sonucunda  Prof. Dr. Hasan KAYA ile Prof. Dr. Sibel SARAÇOĞLU'nun Fakülte Kurulu üyesi olarak seçilmesi.

31.10.2016- Üniversitemiz Senatosunda görev almak üzere Doç. Dr. Kasım KARAMAN'ın seçilmesi. 

31.10.2016- Prof. Dr. Mustafa ÇELİKTEN'in Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevinden ayrılması.

01.11.2016- Doç. Dr. Hasan BOZGEYİKLİ'nin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevinden ayrılması üzerine söz konusu Ana Bilim Dalı Başkanlığına Yrd. Doç. Dr. Habib HAMURCU'nun atanması.