12 Ocak 2015 - Fakültemiz Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalına Öğretim üyesi olarak atanan Yrd. Doç. Dr. Erol AKSOY'un görevine başlaması.

13 Şubat 2015- Fakültemizde yapılan seçimler sonucunda Doç. Dr. Cemalettin IŞIK'ın Fakülte Kurulu üyesi olarak seçilmesi.

13 Şubat 2015 -İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı araştırma görevliliği kadrosuna atanan Galip ÖNER'in Fakültemizdeki görevine başlaması.

19 Şubat 2015 -Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı araştırma görevliliği kadrosuna atanan Yeliz ABBAK'ın Fakültemizdeki görevine başlaması.

04 Mart 2015- Fakülte Kurulu tarafında Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK'ün Fakülte Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi.

12 Mart 2015- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 35. maddesi uyarınca ÖYP kapsamında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İlköğretim Bölümünde doktora öğrenimini tamamlayan Arş. Gör. Dr. Gülsüm GÖK'ün Fakültemizde görevine başlaması.

18 Mart 2015 -Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı araştırma görevliliği kadrosuna atanan Sümeyye DERİN'in Fakültemizdeki görevine başlaması.

19 Mart 2015- Fakültemiz Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Kürşat ARSLAN'ın, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesine naklen tayini.

28 Mayıs 2015- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda görev yapmakta iken 2547 sayılı kanunun 13/b-4 maddesi gereğince Fakültemiz Özel Eğitim Bölümünde görevlendirilen Öğr. Gör. Rıdvan KARABULUT'un göreve başlaması.

15 Temmuz 2015- Fakültemiz Türkçe Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Şahika KARACA'nın, Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Doçent kadrosuna atanması.

31 Temmuz 2015- Arş. Gör. Dr. Yunus Emre UÇAN'ın, İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalına yardımcı doçent olarak atanması.

10 Ağustos 2015- Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN'in görev süresi dolması nedeniyle vekaleten yeniden atanması.

10 Ağustos 2015- Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa ŞANAL'ın, Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesine naklen tayini.

31 Ağustos 2015- Fakültemiz İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalına öğretim üyesi olarak atanan Yrd. Doç. Dr. Ahmet YAMAÇ'ın göreve başlaması.

11 Eylül 2015- Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜÇLÜ'nün doçentlik sınavında başarılı olması.

16 Eylül 2015- Fakültemizde yapılan seçimler sonucunda Yrd. Doç. Dr. Neşet MUTLU'nun Fakülte Kurulu üyesi olarak seçilmesi.

Fakülte Kurulu tarafında,  Prof. Dr. Remzi KILIÇ'ın Fakülte Yönetim Kurulu üyelİğine seçilmesi.

05 Ekim 2015-Sakarya Üniversitesinde görev yapmakta olan Doç. Dr. Ergün ÖZTÜRK'ün Fakültemiz İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında göreve başlaması.

06 Ekim 2015- Fakültemiz İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. İsmail MARULCU'nun doçentlik sınavında başarılı olması.

07 Aralık 2015- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi gereğince Arş. Gör. Sevim SEVGİ'nin Fakültemizde görevine başlaması.