31 Ocak 2014- Fakültemiz İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK'ün doçentlik sınavında başarılı olması.

14 Şubat 2014- Fakültemiz Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Yusuf ŞAHİN'in Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesine naklen tayini.

19 Şubat 2014- Fakültemiz İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Fisun AKŞİT ve Yrd. Doç. Dr. Selahattin AKŞİT'in Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesine naklen tayinleri.

17 Mart 2014- Fakültemiz Mali İşler Biriminde görev yapmakta olan Özlem AKKAYA'nın, Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulunda görevlendirilerek, Fakültemizdeki görevinden ayrılması.

03 Nisan 2014- Fakültemiz İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Onur Alp İLHAN'ın doçentlik sınavında başarılı olması.

26 Mayıs 2014- Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosunda görev yapmakta olan Osman KAYA'nın, Sağlık Bilimleri Enstitüsünde görevlendirilerek, Fakültemizdeki görevinden ayrılması.

Reha İŞÇİ'nin Fakültemiz Pedagojik Formasyon Biriminde göreve başlaması.

25 Haziran 2014- Atatürk Üniversitesinde görev yapmakta olan Doç. Dr. Cemalettin IŞIK'ın Fakültemiz İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalında göreve başlaması.

02 Temmuz 2014- 1 Eylül 2013-1 Temmuz 2014 tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'de görevlendirilen Türkçe Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Erhan AYDIN, Fakültemizdeki görevine başlaması.

24 Temmuz 2014- Fakültemiz Türkçe Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Erhan AYDIN'ın, İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesine naklen tayini.

21 Ağustos 2014- Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa ŞANAL'ın, aynı anabilim dalında profesörlük kadrosuna atanması.

09 Ekim 2014-  Öğr. Gör. Dr. M. İzzettin YILMAZER'in Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalına yardımcı doçent olarak atanması.

10 Ekim 2014- Eğitim Bilimleri Bölümü Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı Başkanlığına Yrd. Doç. Dr. M. İzzettin YILMAZER'in 3 (üç) yıl süreyle atanması.

13 Ekim 2014- Fakültemiz Türkçe Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Şahika KARACA'nın doçentlik sınavında başarılı olması.

16 Ekim 2014- Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Semra DEMİR'in doçentlik sınavında başarılı olması.

03 Aralık 2014- Fakültemiz Fakülte Sekreteri Esma AYDEMİR'in Fakültemizdeki görevinden ayrılması.

08 Aralık 2014-Kayseri Meslek Yüksekokulunda yüksekokul sekreteri olarak görev yapmakta olan Sami CAN'ın, Fakültemize fakülte sekreteri olarak atanması.

16 Aralık 2014-Fakültemizde görev yapmakta olan Emel Adile KARSLI'nın Fakültemizdeki görevinden ayrılarak 2547 sayılı kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesinde görevlendirilmesi.

18 Aralık 2014- Fakültemiz Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalına öğretim elemanı olarak atanan Öğr. Gör. Erdem AKBAŞ'ın göreve başlaması.