02 Ocak 2013- İlköğretim Bölümü Başkanlığına Prof. Dr. Hasan KAYA'nın atanması.

İlköğretim Bölümü Başkan Yardımcılığına Yrd. Doç. Dr. Uğur BÖYÜK'ün atanması.

02 Ocak 2013- Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanlığı ile Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığına Doç. Dr. Adnan KARADÜZ'ün atanması.

11 Ocak 2013 - Doç. Dr. Erhan AYDIN'ın Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılması.

01 Şubat 2013- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalına öğretim elemanı olarak atanan Arş. Gör. Dilruba AKKAYA'nın görevine başlaması.

04 Şubat 2013- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetim Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalına öğretim elemanı olarak atanan Arş. Gör. Emine YAVUZ'un görevine başlaması.

06 Şubat 2013- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Deeğerlendirme Anabilim Dalına öğretim elemanı olarak atanan Arş. Gör. Sibel Ada ve Arş. Gör. Murat BORAN'ın görevlerine başlaması.

13 Şubat 2013 - Fakültemiz Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. İsmail ÇAKIR'ın doçentlik sınavında başarılı olması.

15 Şubat 2013 - Fakültemiz İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat SARAÇOĞLU'nun doçentlik sınavında başarılı olması.

25 Şubat 2013 - Fakültemiz İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Kasım KARAMAN'ın doçentlik sınavında başarılı olması.

01 Nisan 2013- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 35. maddesi uyarınca ÖYP kapsamında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde doktora öğrenimini tamamlayan Arş. Gör. Dr. Neşet MUTLU'nun Fakültemizdeki görevine başlaması.

02 Nisan 2013- Menekşe KİNAY'ın Fakültemizde idari personel olarak göreve başlaması ve İdari ve Personel İşleri Bürosunda görevlendirilmesi.

08 Nisan 2013- Fakültemiz Bölüm Sekreteri Şefi Fahri TEMİZER'in Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında görevlendirilerek, Fakültemizdeki görevinden ayrılması.

29 Nisan 2013-İhsan KAYAR'ın Fakültemizde destek personeli olarak göreve başlaması.

03 Mayıs 2013- Nafiye ÇUKADAR'ın Fakültemizde idari personel olarak göreve başlaması ve Dekanlık Özel Kalem'de görevlendirilmesi.

24 Mayıs 2013 - Fakültemiz Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ARAK'ın doçentlik sınavında başarılı olması.

27 Mayıs 2013- Fakültemiz Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali GÖÇER'in Dekan Yardımcılığı ve Fakülte Kurulu üyeliği görevlerinden ayrılması.

30 Mayıs 2013 - Fakültemiz Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Danyal DOYBAŞ'ın doçentlik sınavında başarılı olması.

04 Haziran 2013-  Fakültemiz Dekan Yardımcılığı görevine İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kasım KARAMAN'ın atanması.

06 Haziran 2013- Fakültemizde yapılan seçimler sonucunda Doç. Dr. Hüseyin ARAK'ın Fakülte Kurulu üyesi olarak seçilmesi.

24 Haziran 2013- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 35. maddesi uyarınca ÖYP kapsamında Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüne naklen atanan Arş. Gör. Murat BORAN'ın Fakültemizdeki görevinden ayrılması.

27 Haziran 2013- Niğde Üniversitesinde görev yapmakta olan Prof. Dr. Remzi KILIÇ'ın Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalında göreve başlaması.

01 Temmuz 2013- Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanlığına Prof. Dr. Remzi KILIÇ'ın 3 (üç) yıl süreyle atanması.

03 Temmuz 2013- Kastamonu Üniversitesinde görev yapmakta olan Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN'ın Fakültemiz Türkçe Eğitimi Bölümünde göreve başlaması.

04 Temmuz 2013- Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanlığı ile Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığına Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN'ın 3 (üç) yıl süreyle atanması.

31 Temmuz 2013- Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığına Doç. Dr. İsmail ÇAKIR'ın 3 (üç) yıl süreyle atanması.

01 Ağustos 2013- Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Başkanlığına Doç. Dr. Hüseyin ARAK'ın 3 (üç) yıl süreyle atanması.

05 Eylül 2013- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 35. maddesi uyarınca ÖYP kapsamında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde doktora öğrenimini tamamlayan Arş. Gör. Zeynep ÖLÇÜ'nün Fakültemizdeki görevine başlaması.

16 Eylül 2013- Nurullah GENÇ'in Fakültemizde geçici idari personel olarak görevlendirilmesi.

20 Eylül 2013- Prof. Dr. Sibel SARAÇOĞLU'nun Senato Üyeliği görevinden ayrılması.

23 Eylül 2013- Yrd. Doç. Dr. Cenk AKBIYIK'ın Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanlığı görevinden ayrılması.

23 Eylül 2013- Tuğçe MURT'ın Fakültemizde idari personel olarak göreve başlaması ve Kütüphanede görevlendirilmesi.

24 Eylül 2013- Fakültemizde yapılan seçimler sonucunda Prof. Dr. Remzi KILIÇ ve Prof. Dr. Sibel SARAÇOĞLU'nun Fakülte Kurulu üyesi olarak seçilmesi.

27 Eylül 2013 - Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan BOZGEYİKLİ'nin doçentlik sınavında başarılı olması.

30 Eylül 2013- Eğitim Bilimleri Bölümü Başkanlığına Prof. Dr. Remzi KILIÇ'ın 3 (üç) yıl süreyle atanması.

02 Ekim 2013-Fakülte Kurulu tarafında, Prof. Dr. Sibel SARAÇOĞLU  ve Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN'ın Fakülte Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmesi.

Aynı zamanda Üniversitemiz Senatosunda görev almak üzere Doç. Dr. Murat SARAÇOĞLU'nun seçilmesi.

04 Ekim 2013 - Fakültemiz Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Yusuf ŞAHİN'in doçentlik sınavında başarılı olması.

07 Ekim 2013 - Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah IŞIKLAR'ın doçentlik sınavında başarılı olması.

 08 Ekim 2013 - Fakültemiz İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Öğr.Gör. Dr. Emine GÜNERİ'nin doçentlik sınavında başarılı olması.

29 Kasım 2013- Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa DURMUŞÇELEBİ'nin doçentlik sınavında başarılı olması.