12 Ocak 2012- Mustafa YILMAZ'ın Fakültemizde geçici idari personel olarak görevlendirilmesi.

17 Ocak 2012- Ahmet Can ERAT'ın Fakültemizde idari personel olarak göreve başlaması ve Öğrenci İşleri Bürosunda görevlendirilmesi.

31Ocak 2012 - Talas Fatma Mustafa Hasçalık İlköğretim Okulunda öğretmen olarak görev yapmakta olan Dr. Habib HAMURCU'nun Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak göreve başlaması.

01 Şubat 2012- Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Niyazi CAN'ın 2547 sayılı Kanunun 40/b Maddesi uyarınca Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde bir yıl süreyle görevlendirilmesi.

03 Şubat 2012- Atatürk Üniversitesinde görev yapmakta olan Prof. Dr. Lütfullah CEBECİ'nin Fakültemiz İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümünde göreve başlaması.

03 Şubat 2012- Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulunda görev yapmakta olan Dr. Evrim ÖNEM'in Fakültemiz Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak göreve başlaması.

05 Mart 2012 - Fakültemiz Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali GÖÇER'in doçentlik sınavında başarılı olması.

07 Mart 2012- Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Ahmet SAPANCI'nın Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü yardımcı doçent kadrosuna naklen tayini.

29 Mart 2012-Süleyman Demirel Üniversitesinde görev yapmakta olan  Dr. Evrim ÇETİNKAYA YILDIZ'ın ,Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak göreve başlaması.

11 Nisan 2012-Arş. Gör. Dr. Oktay BEKTAŞ'ın Fakültemiz İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atanması.

11 Mayıs 2012- Ayhan ÇITAK'ın Fakültemizde geçici idari personel olarak görevlendirilmesi.

20 Haziran 2012-Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 10.05.2012 Tarih ve 2880 sayılı Kanunun  7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca Fakültemiz bünyesinde bulunan İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümünün ve öğrencilerinin İlahiyat Fakültesine aktarılması.

22 Haziran 2012-Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Niyazi CAN'ın Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne naklen tayini.

28 Haziran 2012 - Fakültemiz İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Cevdet KIRPIK'ın doçentlik sınavında başarılı olması.

02 Temmuz 2012- Fakültemiz İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümünde görev yapan öğretim üyeleri Prof. Dr. Mustafa BAKTIR, Prof. Dr. Lütfullah CEBECİ, Doç. Dr. Yusuf BENLİ ve öğretim elemanları Arş. Gör. M.Esat ALTINTAŞ, Arş. Gör. Ahmet YİĞİT'in kadrolarıyla birlikte İlahiyat Fakültesine aktarılması.

10 Temmuz 2012-Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hüdayar CİHAN GÜNGÖR'ün Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'ne naklen tayini.

20 Temmuz 2012- Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Abdullah SAYDAM'ın dekanlık görevinin sona ermesi.

Dekan yardımcıları Doç. Dr. Cevdet KIRPIK'ın ve Yrd. Doç. Dr. Murat SARAÇOĞLU'nun bu görevlerinin sona ermesi.

23 Temmuz 2012- Fakülte Dekanlığına Rektör Prof. Dr. H. Fahrettin KELEŞTEMUR'un vekalet etmesi.

13 Ağustos 2012 -Fakülte Dekanlığına Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN'in atanması.

15 Ağustos 2012 - Fakültemizde Dekan Yardımcılığı görevine Türkçe Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ali GÖÇER ile İlköğretim Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Yılmaz AKSOY'un atanması.

15 Ağustos 2012- Fakültemizde yapılan seçimler sonucunda Prof. Dr. Abdullah SAYDAM'ın Fakülte Kurulu üyesi olarak seçilmesi.

Fakülte Kurulu tarafında, Prof. Dr. Abdullah SAYDAM , Doç. Dr. Mustafa ŞANAL ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK'ün Fakülte Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmesi.

Aynı zamanda Üniversitemiz Senatosunda görev almak üzere Prof. Dr. Sibel SARAÇOĞLU'nun seçilmesi.

15 Ağustos 2012- Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanlığına öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mustafa ÇELİKTEN'in atanması.
 
04 Eylül 2012- Fakültemizde yapılan seçimler sonucunda Doç. Dr. Mustafa ŞANAL ve Yrd. Doç. Dr. Alpaslan GÖZLER'in Fakülte Kurulu üyesi olarak seçilmeleri.
 
14 Eylül 2012- Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim elemanı Arş. Gör. Havva POYRAZ'ın istifa ederek görevinden ayrılması.
 
20 Eylül 2012 -İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı araştırma görevliliği kadrosuna Aslı SAYLAN'ın atanması.
 
İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı araştırma görevliliği kadrosuna Özhan CEYHAN'ın atanması.
 
Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı araştırma görevliliği kadrosuna Abdullah ÇOBAN'ın atanması.
 
24 Eylül 2012- Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü Başkanlığı  görevini yürütmekte olan Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN’in görevinden ayrılması nedeniyle adı geçen bölüme Yrd. Doç. Dr. Danyal SOYBAŞ’ın atanması.
 
27 Eylül 2012 - Fakültemiz Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Adem S. TURANLI'nın doçentlik sınavında başarılı olması.
 
01 Ekim 2012 - Fakültemiz Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Adnan KARADÜZ'ün doçentlik sınavında başarılı olması.
 
03 Ekim 2012 - Fakültemiz İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Uğur BÖYÜK'ün doçentlik sınavında başarılı olması.
 
19 Ekim 2012 -İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı araştırma görevliliği kadrosuna Azime ATAY'ın atanması.
 
19 Ekim 2012- Fakültemiz Personel ve İdari İşler Bürosu Şefi Fahriye CİHAN'ın Adalet Meslek Yüksekokuluna görevlendirilerek, Fakültemizdeki görevinden ayrılması.
 
23 Kasım 2012 - Fakültemiz Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Zülküf ALTAN'ın aynı anabilim dalında profesörlük kadrosuna atanması.
 
28 Kasım 2012 - Fakültemiz İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Bayram AKARSU'nun doçentlik sınavında başarılı olması.
 
29 Kasım 2012 - Fakültemiz İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim BAYAZİT'in doçentlik sınavında başarılı olması.
 
20 Aralık 2012- Özel Eğitim Bölüm Başkanlığına Doç. Dr. İbrahim BAYAZİT'ın 3 (üç) yıl süreyle atanması.
 
20 Aralık 2012- Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmekte olan Doç. Dr. Mustafa ŞANAL'ın görevinden ayrılması nedeniyle adı geçen anabilim dalına Yrd. Doç. Dr. Mustafa DURMUŞÇELEBİ’nin atanması.
 
21 Aralık 2012 - Fakültemiz İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan KAYA'nın aynı anabilim dalında profesörlük kadrosuna atanması.
 
26 Aralık 2012- Fakültemizde yapılan seçimler sonucunda Doç. Dr. Ali GÖÇER'in Fakülte Kurulu üyesi olarak seçilmesi.
 
31 Aralık 2012- İlköğretim Bölümü Başkanlığı görevini yürütmekte olan Prof. Dr. Sibel SARAÇOĞLU'nun görevinden ayrılması.
                           
Türkçe Eğitimi Bölümü Başkanlığı görevini yürütmekte olan Doç. Dr. Erhan AYDIN'ın görevinden ayrılması.