02 Şubat 2011- Dekanlık uhdesine alınan Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Başkanlığını vekaleten yürütmek üzere Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr.Murat SARAÇOĞLU'nun görevlendirilmesi.

04 Şubat 2011- Kastamonu  Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev yapmakta olan Dr. Ahmet ŞAHAN'ın Fakültemiz Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak göreve başlaması.

23 Şubat 2011 - Fakülte Yönetim Kurulu üyesi Yrd. Doç. Dr. Adem S. TURANLI'nın bu görevinden istifa etmesi.

14 Mart 2011- Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Başkanlığının Dekanlık uhdesine alınması.
 
16 Mart 2011- Fakülte Kurulu tarafından Yrd. Doç. Dr. Cevdet KIRPIK'ın Fakülte Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi.
 
18 Mart 2011- Öğr. Gör. Dr. İsmail MARULCU'nun Fakültemiz İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atanması. 
 
21 Mart 2011- Fakültemiz İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa CAN'ın İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi'ne naklen tayini.

23 Mart 2011- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 35. maddesi uyarınca Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalında doktora öğrenimini tamamlayan Arş. Gör. Dr. Mustafa GÜÇLÜ'nün Fakültemizde görevine başlaması.

31 Mart 2011 -  Fakültemiz Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Kudret ALTUN'un doçentlik sınavında başarılı olması.

17 Mayıs 2011- Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosu Şefi Ömer CENGİZ'in Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi fakülte sekreterliği görevine naklen atanarak görevinden ayrılması.

10 Haziran 2011 - Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa ÇELİKTEN'in aynı anabilim dalında profesörlük kadrosuna atanması.

Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Niyazi CAN'ın aynı anabilim dalında profesörlük kadrosuna atanması.
 
29 Haziran 2011- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 35. maddesi uyarınca Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında doktora öğrenimini tamamlayan Arş. Gör. Dr. Fulya ÖNER ARMAĞAN'ın Fakültemizde görevine başlaması.
 
01 Ağustos 2011- Atatürk Üniversitesinde görev yapmakta olan Prof. Dr. Mustafa BAKTIR'ın Fakültemiz İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümünde göreve başlaması.
 
12 Ağustos 2011- İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölüm Başkanlığına Prof. Dr. Mustafa BAKTIR'ın 3 (üç) yıl süreyle atanması.
 
16 Ağustos 2011- Fakültemiz Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğretim elemanı Öğr. Gör. Dr. Elçin ESMER'in Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne naklen tayini.
 
23 Ağustos 2011-İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Başkan Yardımcılığı'na Doç. Dr. Yusuf BENLİ'nin 3 (üç) yıl süreyle atanması.
 
19 Eylül 2011-Arş. Gör. Dr. Mustafa GÜÇLÜ'nün Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atanması.
 
23 Eylül 2011- Giresun Üniversitesinde görev yapmakta olan Dr. Kasım KARAMAN’ın Fakültemiz İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak göreve başlaması.
 
Cumhuriyet Üniversitesinde görev yapmakta olan Dr. Alpaslan GÖZLER'in Fakültemiz İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak göreve başlaması.
 
28 Eylül 2011- İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanlığına öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Kasım KARAMAN'ın atanması.
 
Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığına öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. HAsan BOZGEYİKLİ'nin atanması.
 
29 Eylül 2011- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 35. maddesi uyarınca ÖYP kapsamında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümünde doktora öğrenimini tamamlayan Arş. Gör. Dr. Oktay BEKTAŞ'ın Fakültemizde görevine başlaması.
 
07 Ekim 2011 -Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dİli Eğitimi Anabilim Dalı araştırma görevliliği kadrosuna Yasemin ACAR'ın atanması.
 
20 Ekim 2011 -Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı araştırma görevliliği kadrosuna Almıla Elif SELÇUKLU'nun atanması.
 
10 Kasım 2011 -İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı araştırma görevliliği kadrosuna Esra GÜVEN'in atanması.
 
29 Kasım 2011- Fakültemiz Özel Eğitim Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Dilek ERBAŞ'ın Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne naklen tayini.
 
06 Aralık 2011- Fakültemiz İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi öğretim elemanı Arş. Gör. Osman AKHAN'ın Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne naklen tayini.

07 Aralık 2011- Fakültemizde yapılan seçimler sonucunda Prof. Dr. Niyazi CAN Fakülte Kurulu üyesi olarak seçilmesi.

Fakülte Kurulu tarafında, Prof. Dr. Mustafa BAKTIR'ın Fakülte Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi.