04 Ocak 2010- İngiltere/Londra’da Malvern House’da dil eğitimi almak ve araştırma yapmak üzere görevlendirilen İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanlarından Arş. Gör. Yunus Emre UÇAN’ın Fakültemizdeki görevine başlaması.

20 Ocak 2010 -  Fakültemiz Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Erhan AYDIN''ın doçentlik sınavında başarılı olması.

21 Ocak 2010 - Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapmakta olan Elçin ESMER'in Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalına öğretim görevlisi olarak atanması.

22 Ocak 2010- Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı öğretim elemanlarından Arş. Gör. Dr. Necla EKİNCİ’nin Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi yardımcı doçent kadrosuna naklen atanarak Fakültemizdeki görevinden ayrılması.

27 Ocak 2010- Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanlığı ile Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığına Doç. Dr. Erhan AYDIN’ın atanması.

12 Şubat 2010- Aksaray  Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev yapmakta olan Yrd. Doç. Dr. Abdullah IŞIKLAR'ın Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak göreve başlaması.

16 Şubat 2010- İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde görev yapmakta olan Doç. Dr. Yusuf BENLİ'nin Fakültemiz Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında doçent olarak göreve başlaması.

18 Şubat 2010- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Başkanlığı görevini yürütmekte olan Yrd. Doç. Dr. Mustafa CAN'ın görevinden ayrılması nedeniyle adı geçen bölüm başkanlığı ve anabilim dalı başkanlığına Doç. Dr. Yusuf BENLİ'nin atanması.
 
03 Mart 2010-  Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa ÇELİKTEN’in, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 38. maddesi uyarınca bir  yılı süreyle TİKA bünyesinde görevlendirilmesi nedeniyle Fakülte Kurulu üyeliğine İlköğretim Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan KAYA, Fakülte Yönetim Kurulu Doçent üyeliğine Türkçe Eğitimi Bölümünde görev yapmakta olan Doç. Dr. Erhan AYDIN seçilmiştir.
 
12 Mart 2010- İlköğretim Bölümü Başkanlığı'na Doç. Dr. Sibel SARAÇOĞLU'nun 3 (üç) yıl süreyle yeniden atanması.
 
12 Mart 2010- Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevine Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi, Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Niyazi CAN'ın atanması.
 
12 Mart 2010-Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Başkanlığı görevini yürütmekte olan Yrd. Doç. Dr. Adnan KARADÜZ'ün görev süresinin dolması nedeniyle Bölüm Başkanlığının Dekanlık uhdesine alınması.
 
15 Mart 2010- Dekanlık uhdesine alınan Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Başkanlığını vekaleten yürütmek üzere Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Cevdet KIRPIK'ın görevlendirilmesi.
 
24 Mart 2010- Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevine Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan BOZGEYİKLİ ile Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. İsmail ÇAKIR'ın atanmaları.
 
10 Mayıs 2010- Koruma ve Güvenlik şefi kadrosunda olup Fakültemiz bünyesinde görev yapmakta olan Hacı MORTAŞ'ın görevinden ayrılması.
 
02 Temmuz 2010 - Fakültemiz İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Sibel SARAÇOĞLU'nun aynı anabilim dalında profesörlük kadrosuna atanması.
Fakültemiz Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Dilek ERBAŞ'ın aynı anabilim dalında profesörlük kadrosuna atanması.
 
02 Temmuz 2010 – Fakültemiz İlköğretim Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sibel SARAÇOĞLU'nun profesörlük kadrosuna atanması nedeniyle Fakültemiz Yönetim Kurulu üyeliğinin sona ermesi.
 
28 Temmuz 2010 -  Yükseköğretim Kanunu'nun 38. maddesi uyarınca 2009-2010 eğitim-öğretim yılı süresince TİKA bünyesinde görevlendirilen Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa ÇELİKTEN’in, Fakültemizdeki görevine başlaması.
 
05 Ağustos 2010- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 05.08.2010 tarih ve 3748-027428 sayılı kararı ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı adının İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü ile İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı olarak değiştirilmesi.
 
11 Ağustos 2010-Öğr. Gör. Dr. Bayram AKARSU'nun Fakültemiz İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atanması.
 
23 Ağustos 2010- Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı yardımcı doçent kadrosuna naklen tayini yapılan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Dr. Ahmet BAYTAK'ın, Fakültemizdeki görevinden ayrılışı.
 
06 Eylül 2010- Fakültemiz Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İlhan ÖZTÜRK'ün 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13/b-4 maddesi gereğince Fen Fakültesine görevlendirilmesi nedeniyle Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılması.
 
14 Eylül 2010- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'nun 39. maddesi uyarınca Fakültemiz Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. M. Esat ALTINTAŞ'ın doktora tezi ile ilgili araştırma yapmak üzere ABD Colombia Üniversitesinde 1 (bir) yıl süre ile görevlendirilmesi.
 
16 Eylül 2010- Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü  Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ersoy TAŞDEMİRCİ'nin emekliliğe ayrılması nedeniyle uhtesinde bulunan Bölüm Başkanlığı, Anabilim Dalı Başkanlığı ile Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu üyeliğinin sona ermesi.
 
16 Eylül 2010- Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanlarından Arş. Gör. Ufuk GİRGİN'in, 2010-2011 eğitim-öğretim akademik yılında Bilkent Üniversitesinde eğitim ve araştırma yapmak üzere görevlendirilmesi.
 
17 Eylül 2010- Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanlığına Doç. Dr. Mustafa ŞANAL'ın atanması.
 
20 Eylül 2010- Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığına  Yrd. Doç. Dr. Danyal SOYBAŞ'ın atanması.
 
20 Eylül 2010- 1416 sayılı kanun kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Üniversitemizce tahsis edilen burs ile Amerika Birleşik Devletlerinde yükseklisans+doktora eğitimini tamamlayan Dr. İsmail MARULCU'nun, Fakültemiz İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalına öğretim görevlisi olarak atanması.
 
22 Eylül 2010- Fakültemizde yapılan seçimler sonucunda Prof. Dr. Sibel SARAÇOĞLU ve Prof. Dr. Dilek ERBAŞ Fakülte Kurulu üyeleri olarak seçilmişlerdir.
Fakülte Kurulu tarafında, Prof. Dr. Sibel SARAÇOĞLU , Prof. Dr. Dilek ERBAŞ  ve Doç. Dr. Yusuf BENLİ'nin Fakülte Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmesi.
 
27 Eylül 2010- Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığına Doç. Dr. Mustafa ÇELİKTEN'in atanması.
 
28 Eylül 2010- Eğitim Bilimleri Bölümü Başkan Yardımcılığı'na Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇELEBİ ve Yrd. Doç. Dr. Abdullah IŞIKLAR'ın 3 (üç) yıl süreyle atanmaları.
 
07 Ekim 2010- İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Dr. Bekir GÖKMEN'in, Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Anabilim Dalı yardımcı doçent kadrosuna naklen atanarak Fakültemizdeki görevinden ayrılması.
 

12 Ekim 2010- Arş. Gör. Dr. Fatma BOZKURT'un Fakültemiz İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atanması. 

Arş. Gör. Dr. Şahika KARACA'nın Fakültemiz Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atanması.

20 Ekim 2010-Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Başkan Yardımcılığı'na Yrd. Doç. Dr. İsmail ÇAKIR'ın 3 (üç) yıl süreyle yeniden atanması.
 
23 Kasım 2010 -İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı araştırma görevliliği kadrosuna Servet Merve KIRNAP'ın atanması.
Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı araştırma görevliliği kadrosuna Gürkan TABAK'ın atanması.
 
09 Aralık 2010 -Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı araştırma görevliliği kadrosuna Ahmet YİĞİT'in atanması.
 
14 Aralık 2010-Türkçe Eğitimi Bölümü Başkan Yardımcılığı'na Yrd. Doç. Dr. Şahika KARACA'nın 3 (üç) yıl süreyle atanması.
 
21 Aralık 2010 -Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitimi Anabilim Dalı araştırma görevliliği kadrosuna Havva POYRAZ'ın atanması.
 
24 Aralık 2010- Doç Dr. Hasan KAYA'nın akademik çalışmalarının yoğunluğu nedeniyle İlköğretim Bölümü Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılması.