Adı ve Soyadı Hüdayar CİHAN GÜNGÖR
İş adresi

Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD. Talas-KAYSERİ

Tel 0-352-4374937-37310
E-posta hudayarcg@erciyes.edu.tr
Web  
Akademik Statü Yrd. Doç. Dr.
Bölümü Eğitim Bilimleri
Diplomalar  
                      Lisans

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler, 1994

 

                      Y. Lisans

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD., 1999

 

                      Doktora

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim  Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD., 2007

 

Akademik İlgi Alanları

Aile, Evlilik, Eş seçimi, Psikolojik danışma 

 

Deneyimler

Arş. Gör., Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı,  2003-2008

 

Araş.Gör. Dr., Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı, 2008 Haziran-2008 Ekim.

 

Yrd. Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı, 2008 Kasım

 

İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı 2008 -

Yürütülen Tezler  
              Yüksek Lisans  
              Doktora  
Projeler  1. Türkiye’de Evlilik Doyumunu Etkileyen Faktörler: Bir Model Geliştirme Çalışması, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Fonu Projesi, Proje No: 04/2005-06, Araştırmacı, 2007.

2. Üniversite Gençliğinin Problem Alanları ve Yardım Arama Davranışları, Tübitak Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001), Burslu Doktora Öğrencisi, 2007.

 

Yayınlar

A. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

A1. Güngör Cihan, H. ve Özbay, Y. (2008). Evlilikte Yetkinlik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3 (29), 79-93. 

 

A2. Güngör Cihan, H. ve İlhan, T. (2008). Evlilik Uyumu ve Mizah Tarzları Arasındaki İlişki. Aile ve Toplum Dergisi, 4 (13), 97-106. 

  

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında özet metin olarak basılan bildiriler:

 

B1. Güngör Cihan, H. ve Özbay, Y.  “ Mediative Role Of Affectivity On The Relationship Between Attachment Style And Marital Adjustment” International Congress of Counseling: Counseling in International Perspective: Global Demands and Local Needs, 31, İstanbul, 2008.

 

B2. Traş, Z. ve Güngör Cihan, H. “A Qualitative Study On Social Support And Social Connectedness Issues In Regard To University Students Of Turkish Origin Coming From European Countries” II. International Cogress Of European Turks, 14-16 May 2009, Belçika.

 

C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında özet metin olarak basılan bildiriler:

 

C1: Balcı, S. ve Güngör Cihan, H. “Doktorların Hastalarına Karşı Tutumları Konusunda Ölçek Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, I. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi, 7, Ankara, 2000.

 

C2: Güngör Cihan, H. “Terapötik Bir Araç Olarak Mektupların Kullanımı”, XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, 248, İstanbul, 2004.

 

C3: Özbay, Y. ve Güngör Cihan, H. “Evlilikte Öz Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, XIV. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara, 2006.

C4: Bacanlı, H., İlhan, T. ve Güngör Cihan, H. “İlişkisel Mizah Ölçeğinin Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, IV. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi, 80, İstanbul, 2007.

C5: Güngör Cihan, H. ve Güner Özduygu, F. “Sistemik Aile Terapisi Yaklaşımına Dayalı Bir Vaka Sunumu”, IV. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi, 81, İstanbul, 2007.

C6: Terzi, Ş., Güngör Cihan, H. ve Erdayı, G. S. “Kendini Saklama Ölçeği’nin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”,   IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 123, İzmir, 2007.

 

Aldığı Ödüller  
Bilimsel Kuruluşlara Üyelik 1. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

2. Kognitif ve Davranışçı Terapiler Derneği

3. Türk Psikologlar Derneği

4. Sosyal Hizmet Alanında Çalışanlar Derneği

Verdiği Dersler

Lisans Dersleri

Psikoloji

Çocuk Psikolojisi

Gelişim Psikolojisi

Ölçme ve Değerlendirme

Eğitim Bilimlerine Giriş

Rehberlik

Bireyi Tanıma Teknikleri