19 Ocak 2009- Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı öğretim elemanlarından Arş. Gör. Dr. Necla EKİNCİ’nin Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde araştırma yapmak üzere 7 ay süreyle görevlendirilmesi.

2 Şubat 2009- Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde görev yapmakta olan Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN’in Fakültemiz Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalında göreve başlaması.

2 Şubat 2009- Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığına öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN’in atanması.

3 Şubat 2009 - Hakan AYATA'nın Fakültemizde geçici idari personel olarak görevlendirilmesi.

4 Şubat 2009- Kırıkkale Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünde görev yapmakta olan Dr. İsmail ÇAKIR’ın Fakültemiz Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak göreve başlaması.

6 Şubat 2009- Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanlığı ile Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürütmekte olan Yrd. Doç. Dr. Erhan AYDIN’ın görev süresinin sona ermesi.

6 Şubat 2009- Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanlığı ile Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığına Yrd. Doç. Dr. Adnan KARADÜZ’ün vekaleten görevlendirilmesi.

7 Şubat 2009- İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanlarından Arş. Gör. Yunus Emre UÇAN’ın İngiltere/Londra’da Malvern House’da dil eğitimi almak ve araştırma yapmak üzere 1 yıl süreyle görevlendirilmesi.

9 Şubat 2009- - Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü Başkanlığı  görevini yürütmekte olan Yrd. Doç. Dr. Danyal SOYBAŞ’ın görevinden ayrılması nedeniyle adı geçen bölüme Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN’in atanması.

10 Şubat 2009- Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığına  Yrd. Doç. Dr. Danyal SOYBAŞ'ın atanması.

24 Şubat 2009- Fakültemiz koordinatörlüğünde Karadeniz Teknik Üniversitesi ve The West of England (Bristol) Üniversitesinin ortak olduğu  “Sosyal Bilimler ve Tarih Eğitimcilerini Çok Kültürlü Avrupa için Eğitmek” konulu eğitim çalışmalarının açılış konferansının yapılması.

09 Mart 2009- Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Başkan Yardımcılığı'na Yrd. Doç. Dr. İsmail ÇAKIR'ın 1 (bir) yıl süreyle atanması.
 
24 Mart 2009 – İlköğretim Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışan Uğur BÖYÜK'ün Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsünde yapmakta olduğu Doktora eğitimini tamamlaması.
 
5 Mayıs 2009- Başbakanlık  Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığında görev yapmakta olan Dr. Mustafa CAN'ın Fakültemiz Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak göreve başlaması.
 
11 Mayıs 2009- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Başkanlığı görevini yürütmekte olan Doç. Dr. Niyazi CAN'ın görevinden ayrılması nedeniyle adı geçen bölüme Yrd. Doç. Dr. Mustafa CAN'ın atanması.
 
25 Mayıs 2009- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13/b-4 maddesi gereğince görevlendirilen  Prof. Dr. İlhan ÖZTÜRK'ün, Fakültemiz Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalında göreve başlaması.
 
09 Haziran 2009- Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmekte olan Yrd. Doç. Dr. Danyal SOYBAŞ'ın görevinden ayrılması nedeniyle adı geçen anabilim dalına Prof. Dr. İlhan ÖZTÜRK'ün atanması.
 
16 Haziran 2009-  İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalına Pınar AKDAL'ın araştırma görevlisi olarak atanması.
 
19 Haziran 2009- İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ŞANAL’ın girmiş olduğu sınavı başararak Doçent unvanını elde etmesi.
 
26 Haziran 2009- İlköğretim Bölümü Başkan Yardımcılığı'na Doç. Dr. Hasan KAYA'nın 3 (üç) yıl süreyle yeniden atanması.
 
10 Temmuz 2009-Arş. Gör. Dr. Uğur BÖYÜK'ün Fakültemiz İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atanması.
 
22 Temmuz 2009 – Fakültemiz Dekanlığına yeniden Prof. Dr. Abdullah SAYDAM’ın atanması.
 
22 Temmuz 2009- İlköğretim Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışan Emine GÜNERİ'nin Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yapmakta olduğu Doktora eğitimini tamamlaması.
 
24 Temmuz 2009- Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev yapmakta olan Yrd. Doç. Dr. Hasan BOZGEYİKLİ'nin Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak göreve başlaması.
 
30 Temmuz 2009- Dr. Ali GÖÇER'in Fakültemiz Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak göreve başlaması.
 
21 Ağustos 2009 – Fakültemiz Yönetim Kurulu üyelerinden Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ayhan GÜLDESTE, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ekrem ERDEM ve Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Niyazi CAN’ın görev sürelerinin bitmesi nedeniyle ayrılmaları.
 
26 Ağustos 2009- Fakültemizde yapılan seçimler sonucunda Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN, Prof. Dr. Ersoy TAŞDEMİRCİ, Prof. Dr. İlhan ÖZTÜRK, Doç. Dr. Mustafa ŞANAL, Doç. Dr. Mustafa ÇELİKTEN ve Yrd. Doç. Dr. Yılmaz AKSOY Fakülte Kurulu üyeleri olarak seçilmişlerdir.
 
28 Ağustos 2009 – Fakülte Kurulu tarafında, Prof. Dr. Ersoy TAŞDEMİRCİ, Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN, Prof. Dr. İlhan ÖZTÜRK ve Doç. Dr. Mustafa ÇELİKTEN’in Fakülte Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmesi.
Aynı zamanda Üniversitemiz Senatosunda görev almak üzere Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN'in seçilmesi.
 
01 Eylül 2009 - Fakültemiz öğrenci işleri bürosunda görev yapmakta olan Ömer CENGİZ'in şef kadrosuna atanması.
 
08 Ekim 2009 -  Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ŞANAL'ın doçentlik kadrosuna atanması.
 
08 Ekim 2009 -  Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa ÇELİKTEN’in, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 38. maddesi uyarınca 2009-2010 eğitim-öğretim yılı süresince TİKA bünyesinde görevlendirilmesi.
 
27 Ekim 2009- Demet ATICI’nın uzun süreli izne ayrılması nedeniyle Sırma TEKİN'in Fakültemizde idari personel olarak göreve başlaması ve Dekan Sekreterliğinde görevlendirilmesi.
 
10 Kasım 2009 - Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi,Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. İsmail AYDOĞAN’ın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13/b-4 maddesi gereğince Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesinde görevlendirilmesi.
 
18 Kasım 2009- 1416 sayılı kanun kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Gazi Üniversitesince tahsis edilen burs ile ABD Indiana Üniversitesinde doktora eğitimini tamamlayan Dr. Bayram AKARSU'nun, Fakültemiz İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalına öğretim görevlisi olarak atanması.
 
19 Kasım 2009- 1416 sayılı kanun kapsamında Milli Eğitim Bakanlığın tarafından Üniversitemize tahsis edilen burs ile Amerika Birleşik Devletleri'nde doktora eğitimini tamamlayan Dr. Ahmet BAYTAK'ın, Fakültemiz Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümüne öğretim görevlisi olarak atanması.
 
25 Kasım 2009 -
İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı araştırma görevliliği kadrosuna Osman AKHAN'ın atanması.
İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı araştırma görevliliği kadrosuna Nagihan TANIK'ın atanması.
Yabancı Dİller Eğitimi Bölümü İngiliz Dİli Eğitimi Anabilim Dalı araştırma görevliliği kadrosuna Ufuk GİRGİN'in atanması.
 
8 Aralık 2009 - Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Başkanlığı ve İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmek üzere Doç. Dr. M. Zülküf ALTAN’ın 3 (üç) yıl süreyle yeniden atanması.
 
9 Aralık 2009- Fakültemiz Taşınır Kayıt Bürosunda görev yapmakta olan (Şef) Ramazan BENZER'e, Üniversitemiz İç Denetim Birimi tarafından hazırlanan, 2009 yılı İç Denetim Programı Denetim Planı kapsamında yürütülen, "Erciyes Üniversitesi İdari Birimlerinin Taşınır Mal İşlemleri Süreci"ne ilişkin denetimler sonucunda; görevi kapsamı içinde bulunan işlemleri Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak özverili bir şekilde gerçekleştirdiğinden dolayı Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Fahrettin KELEŞTEMUR tarafından teşekkür belgesi verilmesi.
 
18 Aralık 2009- İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanlığına öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Feride KUKUL'un atanması.