Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 08 Şubat 2002 tarihinde kurulmuştur. Eğitim Fakültesinin alt yapısını oluşturan Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nün geçmişi 1985 yılına kadar uzanmaktadır. Üniversitemizin sahip olduğu geniş fiziki mekan olanakları sayesinde bu Fakültemize Kayseri Merkez Kampusunda çağdaş ortamda eğitim-öğretim yapılabilecek nitelikte bina ve dershaneler tahsis ve tanzim edilmiş bulunmaktadır. Nitekim Fakültemizde tam donanımlı 36 dershane, 1 çok amaçlı dershane, 3 fen bilgisi laboratuarı, 3 bilgisayar laboratuarı, 1 internet odası, drama sınıfı, toplantı salonu, seminer salonu, konferans salonu ve kütüphanesi ile öğrencilerimize hizmet vermektedir.

Eğitim Fakültesinde İlköğretim Bölümü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkçe Eğitimi Bölümü, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Özel Eğitim Bölümü olmak üzere toplam dokuz bölüm ve bu bölümlere bağlı 31 anabilim dalı bulunmaktadır.

İlk defa 2002-2003 eğitim-öğretim yılında İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı ile Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalına toplam 262 öğrenci alınarak eğitim-öğretime başlanmıştır. Bu programlarda 2003-2004 eğitim-öğretim yılında toplam 534 öğrenci öğrenim görmüştür. 2004-2005 eğitim-öğretim yılında bu programlara ek olarak Fen Bilgisi Öğretmenliği Programına da öğrenci alınarak toplam sayı 867'ye yükselmiştir. 2005-2006 eğitim öğretim yılında İngilizce Öğretmenliği Programı ve Fen Bilgisi Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği'nin ikinci öğretim programlarına, 2006-2007 eğitim öğretim programında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümüne de öğrenci alınmasıyla, 2006-2007 eğitim öğretim yılı itibariyle toplam öğrenci sayısı 1701'e, 2007-2008 eğitim öğretim yılında ise 2022'e yükselmiştir. 2008-2009 eğitim öğretim yılında 2386, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında ise 2667 olmuştur.

Bilindiği üzere bugün Ülkemizde ilköğretim sınıf öğretmenliği ile ilköğretim ikinci kademe alan öğretmenliği dallarında önemli ölçüde öğretmene ihtiyaç vardır. Eğitim Fakültelerinde yapılan yeni düzenlemelerle de özellikle bu alanlarda görülen öğretmen ihtiyacının karşılanmasına öncelik verilmiştir.

Sınıf Öğretmenlerinin Demokrasi ve İnsan Hakları Konusunda Eğitimi Eğitim Fakültesi GeoGebra Seminerleri Eğitim Fakültesi Fotoğraf Galerisi Öğretmenlik Uygulamaları Rehberi Topluma Hizmet Uygulamaları Rehberi Proje Hazırlama Esasları