Eğitim Fakültesi
Ana Sayfa Erciyes Üniversitesi
DERSLER VE SINAVLAR

SORU 37: Ders programlarını nasıl temin edebiliriz?

CEVAP 37: Sınıfınızın ders programları fakültenin girişindeki panolar ile fakülte web sayfasında ilan edilir. Bu programlarda dersin adı, gün ve saati, derse girecek öğretim elemanı ve derslik numarası yer alır.

SORU 38: Ders kitapları ile diğer araç-gereci nasıl öğrenebiliriz?

CEVAP 38: Her öğretim elemanı derse girdiğinde kendi dersi ile ilgili kuralları ve temin edilmesi gereken materyalleri size duyuracaktır.

SORU 39: Sınavlar hakkında bilgi verebilir misiniz?

CEVAP 39: Fakültemizde her öğrenciye bir dersten en az bir ara sınav ile bir yarıyıl sonu sınav notu verilir. Bazı öğretim elemanları birden fazla ara sınav notu verebilir. Öğretim elemanları sınavlarını yazılı, sözlü, uygulamalı ve diğer biçimlerde yapabilirler. Bu konuda kendisi sizlere önceden bilgi verecektir.

SORU 40: Sınavlar ne zaman yapılmaktadır?

CEVAP 40: Sınavların ne zaman ve nerede yapılacağı bölümleriniz tarafından dönem içerisinde ve sınavlardan önce ilan edilecektir.

SORU 41: Derslere devam etmek zorunlu mu?

CEVAP 41: Bir dersin sınavlarına girmek için teorik kısmın % 70’ine, varsa uygulamanın % 80’ine devam etmek zorundasınız.

SORU 42: Raporlu olduğumuz zamanlarda devamdan muaf tutulur muyuz?

CEVAP 42: Hayır. Raporlar mazeret olarak değerlendirilmemektedir. Bu yüzden ilk haftadan itibaren bir dersten ne kadar devamsızlık yaptığınızı mutlaka bir yere not etmelisiniz. Öğretim elemanları devamsızlık yaptığınız süreyi size hatırlatmak zorunda değil. Dönem sonunda bir sürprizle karşılaşmak istemiyorsanız, keyfî devamsızlıklardan kaçınmalısınız.

SORU 43: Ara sınav zamanı hastalandığımız takdirde ne yapmalıyız?

CEVAP 43: Raporlar devasızlık için kullanılmaz, ama ara sınavlara denk gelen günlerde alınacak raporlar mazeret için kullanılabilir. Bunun için aldığınız raporu üniversitemizin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na onaylatıp en geç bir hafta içerisinde bir dilekçe ile Dekanlığa teslim etmelisiniz.

SORU 44: Dilekçemizde neler yer almalıdır?

CEVAP 44: Bunun için Fakülte Öğrenci İşleri Bürosu’nda form dilekçe var. Onu kullanmanız yeterlidir.

SORU 45: Yarıyıl sonu sınavları sırasında hastalanırsak aynı yöntem mi geçerlidir?

CEVAP 45: Hayır. Yarıyıl sonu sınavlarında hiçbir mazeret kabul edilmemektedir. Her ne sebeple olursa olsun mutlaka sınava girmeniz gerekir.

SORU 46: Bir yakınımızın ağır hastalığı, vefatı gibi durumlarda mazeretimiz kabul edilir mi?

CEVAP 46: Hayır

SORU 47: Fakülte veya üniversitenin resmî faaliyetlerinde görev aldığımızda ara sınavlarda ve devamsızlık konusunda yardımcı olunur mu?

CEVAP 47: Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla bu tür görev üstlenen öğrenciler izinli sayılmaktadır. Yarıyıl sonu sınavlarında mazeret kabul edilmemektedir.

SORU 48: Derslerde başarılı olmak için ne yapmak gerekir?

CEVAP 48: Fakültemizde Bağıl Değerlendirme Not Sistemi uygulanmaktadır. Buna göre bir öğrencinin başarısı tespit edilirken çift yönlü özellik söz konusudur. Birincisi bir dersten başarınız tespit edilirken o dersi alan bütün öğrencilerin ortalamaları dikkate alınarak değerlendirme yapılmaktadır. Bir dersten sınıfın genel ortalaması yüksek ise siz de geçebilmek için yüksek ortalamaya sahip olmalısınız. Kısacası daima sınıf ortalamasının üstünde not almaya çalışmalısınız.

İkincisi ise Fakülteyi zamanında bitirebilmeniz için devamını aldığınız bütün derslerin not ortalaması 2.00’ın üstünde olmalı, ayrıca FF ve FD notu olan ders bulunmamalıdır.

SORU 49: Sınavlarda neye dikkat etmeliyiz?

CEVAP 49: Sınavlara zamanında ve öğrenci kimlik belgenizle birlikte girmelisiniz. Özellikle kopya almak, vermek, kopya çekilmesine yardımcı olmak ağır bir suç olup böyle bir suçu işleyen öğrenci disipline verilir ve ceza alır.

SORU 50: Kopya çekmenin cezası nedir?

CEVAP 50: Bir veya iki yarı yıl uzaklaştırma cezası alır. Bu cezayı alan öğrenci Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında kalıyor ise çıkarılır, öğrenim kredisi kesilir. Ayrıca bazı kurumlar eleman alırken öğrenciliğinde disiplin cezası alanların başvurusunu kabul etmez.

SORU 51: Kopya çeken birisi diğer arkadaşlarına da zarar vermiş olur mu?

CEVAP 51: Evet. Fakültemizde bir öğrencinin başarı notu sınıfındaki diğer arkadaşlarının aldığı notlar dikkate alınarak belirlenir. Bu yüzden haksız yere yüksek not almış bir öğrenci, diğer bir arkadaşının daha düşük not almasına sebep olmaktadır.

SORU 52: Sınavların ağırlığı nasıldır?

CEVAP 52: Ara sınavların % 40’ı, yarıyıl sonu sınavının % 60’ının toplamı ham puanınızı oluşturmaktadır. Ham puanınız daha sonra sınıf ortalaması ve standart sapma dikkate alınarak harf notuna dönüştürülür.

SORU 53: Harf notlarını hocalarımız mı vermektedir?

CEVAP 53: Hayır. Hocalarınız yüz üzerinden ara sınav ve yarıyıl sonu notlarını not çizelgelerine kaydederler. Harf notları Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan bir düzenleme ile sistem tarafından belirlenir.

SORU 54: Bir dersten hangi notu alırsak başarısız sayılırız?

CEVAP 54: FF, FD notları başarısız demektir. Bu dersleri bir sonraki yıl yeniden okumak zorundasınız. DD, DC notları ise şartlı geçer demektir. Yani mezuniyet aşamasında not ortalamanız 2.00’ın üzerinde ise bu derslerden geçmiş sayılmaktasınız. DD, DC’li dersiniz varsa ve dört yılın sonunda genel not ortalamanız 2.00’ın altındaysa, ortalamanızı yükseltmek için bu derslerin bazılarından sınava girmeniz veya yeniden okumanız gerekir.

SORU 55: Sınava notlarına itiraz edebilir miyim?

CEVAP 55: Evet. Yalnız öncelikle ilgili öğretim elemanıyla görüşmenizde fayda var. Öğretim elemanının izahları aldığınız not konusunda sizi tatmin edebilir ve böylece gereksiz yazışmalar önlenmiş olur. Yine de nota itiraz edecekseniz notunuz ilan edildikten sonra bir hafta içerisinde Dekanlığa dilekçe ile başvurmalısınız.

SORU 56: Geçen yıl DD ve DC notu aldığımız dersleri bu yıl okumak zorunda mıyız?

CEVAP 56:Hayır. Ancak isterseniz ortalamayı yükseltmek için bu dersleri tekrar okuyabilirsiniz.

SORU 57: Bu uygun bir yol mudur?

CEVAP 57: Not yükseltmek amacıyla alttan aldığınız bir dersin sınav gün ve saatleri çakışabilir. Dolayısıyla notu yükselteyim derken düşürmek de mümkündür. Bunun yerine normal derslerin alınması ve başarılı olunarak DD, DC derslerinin yol açtığı ortalama düşüklüğünün giderilmesi daha doğru gözükmektedir.

SORU 58: Bir dersten devamsızlıktan kalırsak ne olur?

CEVAP 58: Ertesi yıl aynı derse yeniden kaydolmak ve derslere devam etmek zorundasınız.

SORU 59: Devam aldığımız halde düşük not aldığımız derse devam etmek zorunda mıyız?

CEVAP 59: Daha önce bir defa devam almışsanız, ama notunuz FF, FD ise bu derse ertesi yıl tekrar kaydolmak zorundasınız. Bu defa devam zorunluluğu bulunmamaktadır. Sadece sınavlara girmeniz gerekir. Yalnız uygulamalı derslerde, sözlü veya sunum yaptırılan derslerde devam alsanız bile bu tür sınav yerine geçen çalışmalara katılmak ve yapmak zorundasınız.

SORU 60: Geçen yıl okuduğumuz ders bu yıl kaldırılmış, Ne yapacağız?

CEVAP 60: Kaldırılan dersin yerine konulana devam edeceksiniz. Yerine konulan ders yoksa kaldığınız dersten muaf olursunuz, fakat kredi eksiği olmaması için daha önce okumadığınız bir başka derse devam edebilirsiniz. Bu konuda danışmanınızla görüşmelisiniz.

SORU 61: Fakültemizde öğrenim süresi kaç yıldır?

CEVAP 61: Fakültemizde normal öğrenim süresi sekiz yarıyıldır (dört yıl). Bir öğrenci sekiz yarıyıl sonunda alttan FF, FD dersi yoksa ve genel not ortalaması 2.00’ın üzerinde ise mezun olmayı hak etmiş sayılır.

SORU 62: En geç ne kadar zamanda fakülteyi bitirmek gerekir?

CEVAP 62: Sekiz yarıyıldan sonra altı yarıyıl da ek süre verilmektedir. Yani en geç toplam yedi yıl içerisinde mezun olmak şarttır.

SORU 63: Fakültemizde bütünleme sınavı var mı?

CEVAP 63: Ara sınıflarda yok. Sadece dört yılı tamamlayan öğrenciye ek sınav hakkı verilmektedir.

SORU 64: Ek sınav hangi durumlarda uygulanmaktadır?

CEVAP 64: 8. yarıyılı bitiren öğrencilere, mezun olmak için en fazla üç dersten ek sınav hakkı verilmektedir. Diyelim ki bir öğrencinin üç tane FF veya FD notu olan dersi var ve not ortalaması 2.00’ın üzerinde ise, bu öğrenci o iki dersten akademik takvimde belirtilen zamanda not yükseltme sınavına girer ve geçer not alırsa mezun olur. 

SORU 65: Dört tane FF veya FD’li ders varsa bu ek sınavdan yararlanabilir mi?

CEVAP 65: Hayır.

SORU 66: Üç tanesinden sınava girse birini sonraya bıraksa olur mu?

CEVAP 66: Hayır.

SORU 67: FF veya FD dersi olmayan, fakat not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrenciler ek sınav hakkından yararlanabilir mi?

CEVAP 67: Öğrenci CC ve altında not aldığı kendi belirleyeceği en fazla üç dersten sınava girebilir. Bu dersleri kendisi belirler ve önceden ilgili bölüm başkanlığına dilekçeyle bildirir.

SORU 68: Ek sınavlarda alınan not, doğrudan geçme notu mu sayılmaktadır?

CEVAP 68: Hayır. Bu sınavda alınan not yarıyıl sonu sınav notu yerine geçmektedir. Öğrencinin o dersten aldığı en son ara sınav notunun % 40’ı ile bu notun % 60’ı toplanır ve öğretim elemanı tarafından harf notuna dönüştürülerek OBİSİS programına kaydedilir.

SORU 69: Ek sınav hangi tarihlerde yapılmaktadır?

CEVAP 69: Genelde dönem bittikten birkaç hafta sonra.

SORU 70: Bir öğrencinin üçten fazla dersi olsa ve bunlardan bir kısmını yaz okulunda başarsa yine ek sınav hakkından yararlanabilir mi (Meselâ Eylül ayında da böyle bir sınav yapılmakta mıdır)?

CEVAP 70: Hayır. Bu sınav her dönemin sonunda bir defa yapılmaktadır. Şayet akademik takvimde bahar döneminden sonra yapılacak ek sınav Eylül ayında ise bu olabilir, Haziran veya Temmuz ayında ise bu mümkün değildir.

SORU 71: Sekizinci yarıyıl bitirdim. Ortalamam 2.00’ın altında. İki tane FF veya FD’li dersim var. Ek sınavlarda alacağım not yarıyıl sonu notu sayıldığından 100 bile alsam ortalamayı 2.00’ın üzerine çıkaramıyorum. Bu derslerle birlikte daha önce okuyup da DD veya DC aldığım kredisi yüksek bir dersi yaz okulunda alsam ve başarsam mezun olabilir miyim?

CEVAP 71: Kredisi yüksek olan DD, DC notu aldığın bir dersi yaz okulunda almakla, o dersin ortalamanı aşağı çekmesini önlemiş olursun. Mezuniyet için temel şart ortalamanın 2.00 olması ve FF, FD’li dersin kalmamış olmasıdır.

 

  Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi 38039, KAYSERİ
  Tel: +90 352 437 32 06 Fax: +90 352 437 88 34
  E-posta: egitim@erciyes.edu.tr

Tasarım: İzzettin YILMAZER