Yıllara Göre Akademik Personel Sayıları
 

Yıllar

Profesör

Doçent

Yrd.Doç.

Öğr.Gör.

Okutman

Arş.Gör.

Toplam

2002

1

1

5

4

 

4

15

2003

1

2

7

5

 

4

19

2004

1

2

10

7

 

4

24

2005

1

4

14

9

3

5

36

2006

2

5

13

12

3

8

43

2007

2

5

18

11

1

18

55

2008

2

6

22

9

1

18

58

2009

4

7

26

11

1

21

70

2010

4

7

28

10

1

21

71

2011

7

6

32

7

1

21*

74

2012

7

6

35

7

1

22*

78

2013 8 18 22 6   20 74

* 4 tanesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programında diğer üniversitelerde görevlendirilmiştir.