Fakültemiz

Fakültemiz

    Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 08 Şubat 2002 tarihinde kurulmuştur. Eğitim Fakültesinin alt yapısını oluşturan Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nün geçmişi 1985 yılına kadar uzanmaktadır. Üniversitemizin sahip olduğu geniş fiziki mekân olanakları sayesinde bu Fakültemize Kayseri Merkez Kampusunda çağdaş ortamda eğitim-öğretim yapılabilecek nitelikte bina ve dershaneler tahsis ve tanzim edilmesini sağlamıştır. Fakültemiz tam donanımlı ve etkileşimli akıllı yazı tahtalı 37 lisans ve 9 yüksek lisans sınıfı olmak üzere toplam 46 derslik, 1 çok amaçlı derslik, 1 drama sınıfı, 3 fen bilgisi laboratuvarı, 3 bilgisayar laboratuvarı, 150 kişilik seminer salonu, 250 kişilik konferans salonu, 10,157 adet kitap ve dergi bulunan kütüphanesi ile öğrencilerimize hizmet vermektedir.

 

Eğitim Fakültesinde;

 

    Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Temel Eğitim Bölümü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü ve Eğitim Bilimleri Bölümlerinin öğrenim süreleri 4 yıldır. Yabancı Diller Eğitimi Bölümünün öğrenim süresi ise 1 yılı hazırlık olmak üzere toplam 5 yıldır. Fakültemizde toplam 6 bölüm ve bu bölümlere bağlı 14 anabilim dalı bulunmaktadır.

 

Fakültemizin Tarihçesi

 

    İlk defa 2002-2003 eğitim-öğretim yılında İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı ile Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalına toplam 262 öğrenci alınarak eğitim-öğretime başlanmıştır. 

Fakültemizin tarihçesini detaylı incelemek için tıklayın.