MİSYON-VİZYON

MİSYON-VİZYON


 Misyonumuz: 


Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, öğrenme ve öğretmeyi ilke edinen, bireysel farklılıklara ve kültürlere duyarlı, yeniliklere açık, bilimsel etik ve yetkinlik sahibi eğitimciler yetiştirmek ve eğitim araştırmalarına yön vermektir.


Vizyonumuz: 


Millî, manevi ve evrensel değerlere bağlı girişimci, yenilikçi ve araştırmacı öğretmenler yetiştiren öncü bir kurum olmak.